หน้าแรกตำบลตำบลออนกลาง

ตำบลออนกลาง

ตำบลออนกลางแบ่งเขตการปกครอง เป็น 10 หมู่หมู่1 บ้านเหล่า หมู่2 บ้านแม่เลน หมู่3 บ้านเปาสามขา หมู่4 บ้านวาก หมู่5 บ้านป่าตันใต้ หมู่6 บ้านป่าตัน หมู่7 บ้านออนกลาง  หมู่8 บ้านออนกลาง หมู่9 บ้านออนกลางใต้ หมู่10 บ้านป่าไม้

จำนวนประชากรใน ตำบลออนกลาง

จำนวนหลังคาเรือน : 1,356 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 4,098 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 511 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 193 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 85 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 12 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 11 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,111 คน จำนวนผู้พิการ : 98 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ทุ่งเหล่า 1 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
  แม่เลน 2 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
  เปาสามขา 3 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
  วาก 4 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
  ป่าตันใต้ 5 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
  ป่าตัน 6 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
  ออนกลาง 7 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
  ออนกลาง 8 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
  ออนกลางใต้ 9 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
  ป่าไม้ 10 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
  ออนกลางเหนือ 11 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลออนกลาง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลห้วยแก้ว
บทความถัดไปตำบลทรายมูล
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลท่าศาลา

ตำบลสบเตี๊ยะ

ตำบลบ้านสหกรณ์

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา