หน้าแรกตำบลตำบลสันป่ายาง

ตำบลสันป่ายาง

ตำบลสันป่ายางประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านหนองบัว  หมู่2 บ้านสันป่ายาง  หมู่3 บ้านสันป่าตึง  หมู่4 บ้านหนองก๋าย หมู่5 บ้านเอียก

ตำบลสันป่ายาง  จากการบอกเล่าของผู้อาวุโสในตำบล เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาทราบว่าการตั้งชุมชนในตำบลมีมานานกว่า 400 ปี โดยมีการก่อตั้งชุมชนอยู่ตามที่ต่าง ๆ เป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเขตพื้นที่ตำบล สำหรับชื่อตำบลนั้นเรียกตามชื่อหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคมที่สำคัญ ๆ ตั้งขึ้นตามลักษณะกายภาพเด่น ๆ ของหมู่บ้าน คือ เป็นพื้นที่ที่มีต้นยางต้นใหญ่ขึ้นเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านเรียกว่า “ป่ายาง” ส่วนคำว่า “สัน” เป็นคำเมืองหมายถึงเนินเขา ในปัจจุบันยังมีต้นยางขนาดใหญ่ปรากฎให้เห็นอยู่บริเวณวัดสันป่ายาง ชาวบ้านจะใช้บริเวณแห่งนี้สำหรับทำกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ของตำบล

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่ ออกไปทางถนนสายเชียงใหม่ – ฝาง ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 42 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอแม่แตง ประมาณ 17 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้ ติดต่อตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

และตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่

ทั้งหมดประมาณ 6893 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,082 ไร่

ลักษณะภูมิอากาศ

มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25 º C อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31 º C อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20 º C

ภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง มีสภาพภูมิประเทศเป็นแบบที่ราบลุ่มแบบเชิง

เขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ และมีพื้นที่บางส่วนตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ – ปุย และป่าสงวนเฉลิมพระเกียรติ

ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน

ประชากรทั้งสิ้น 3,782 คน แยกเป็นชาย 1,854 คน หญิง 1,924 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 56 คน/ ตารางกิโลเมตร มีครัวเรือนทั้งหมด 1,567 ครัวเรือน

ข้อมูลจำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน

การคมนาคมขนส่ง

ตำบลสันป่ายางมีถนนสายบ้านไร่ -เหมืองผ่า เป็นถนนสายหลักของตำบล ปัจจุบันมีเส้นทางเข้า-ออกระหว่างตำบลกับทางหลวงหมายเลข 107 โชตนา (เชียงใหม่ – ฝาง) ได้ 4 เส้นทาง ได้แก่

  1. เส้นทางหลวงแผ่นดินที่ 107 กิโลเมตรที่ 20 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวัดเจดีย์สถาน ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม ผ่านบ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย – บ้านนาหึก – บ้านสะลวง ตำบลสะลวง – บ้านกาดฮาว เข้าสู่ตำบลสันป่ายาง – บ้านสันป่าตึง –บ้านสันป่ายาง เป็นระยะทาง 22 กิโลเมตร รวมระยะทาง 42 กิโลเมตร
  2. เส้นทางหลวงแผ่นดินที่ 107 กิโลเมตรที่ 29 เลี้ยวซ้ายเข้าถนน รพช.ชม.4026 (ปากทางสะลวง) ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม ผ่านบ้านสะลวง ตำบลสะลวง –บ้านกาดฮาว – เข้าสู่ตำบลสันป่ายาง บ้านสันป่าตึง – บ้านสันป่ายาง เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร รวมระยะทาง 41กิโลเมตร
  3. เส้นทางหลวงแผ่นดินที่ 107 กิโลเมตรที่ 32 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวัดร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง -วัดแม่ขะจาน – เข้าสู่เขตตำบลสันป่ายาง บ้านสันป่ายาง เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร รวมระยะทาง 42 กิโลเมตร

4.เส้นทางหลวงแผ่นดินที่ 107 กิโลเมตรที่ 43 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึงกิโลเมตรที่ 9 เลี้ยวซ้ายปากทางบ้านห้วยบง ตำบลสบเปิง ไปจนถึงวัดท่าข้าม เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบ้านท่าข้าม – บ้านต้นลาน – บ้านดอนเจียง – บ้านหนองบัวหลวง – เข้าสู่เขตตำบลสันป่ายางบ้านหนองบัว- บ้านสันป่ายาง เป็นระยะทาง 7.6 กิโลเมตร รวมระยะทาง 50.6 กิโลเมตร

รหัสไปรษณีย์ ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50330

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  หนองบัว 1 สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
  สันป่ายาง 2 สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
  สันป่าตึง 3 สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
  หนองก๋าย 4 สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
  เอียก 5 สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
  ผาแด่น 6 สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่

 ขอบคุณข้อมูล จาก องค์การบริหารส่วนตำบล สันป่ายาง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสบเตี๊ยะ

ตำบลทุ่งปี้

ตำบลกองแขก

ตำบลเมืองแหง

ตำบลเมืองก๋าย

ตำบลแม่แดด

- Advertisment -