หน้าแรกตำบลตำบลปิงโค้ง

ตำบลปิงโค้ง

ตำบลปิงโค้ง ได้แยกมาจาก ต.เมืองงาย เมื่อปี 2522 มีจำนวน 4 หมู่บ้าน และระหว่างหลัก กม.ที่ 80 – 82 นั้น แม่น้ำปิงไหลผ่าน และเป็นทางโค้ง ทางกำนันที่ได้เลือกเป็นคนแรกจึงได้ตั้งชื่อว่า ต.ปิงโค้ง ตามสายน้ำปิง

สภาพทั่วไปของตำบล

ตำบลปิงโค้ง เป็นพื้นที่ราบลุ่มหุบเขาเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมีจำนวน 13 หมู่บ้าน ระยะทางห่างจาก อ.เชียงดาว ประมาณ 18 กม. มีประชากรโดยทั่วไปนับถือศาสนาพุทธ และมีชนหลายเผ่าเข้ามาอาศัยอยู่ เช่น ชาวเขาเผ่าไทยใหญ่ ลีซอ ลีซู มูเซอ กะเหรี่ยง ม้ง

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เมืองงาย

จำนวนประชากรใน ตำบลปิงโค้ง

จำนวนหลังคาเรือน : 1,595 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 7,096 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 594 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 474 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 210 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 26 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 4 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,063 คน จำนวนผู้พิการ : 100 คน

ตำบลปิงโค้ง เป็น 13 หมู่บ้าน

ประกอบด้วยหมู่บ้าน  หมู่1 บ้านออน  หมู่2 บ้านปางเฟือง  หมู่3 บ้านแม่ป๋าม  หมู่4 บ้านปางมะเยา  หมู่5 บ้านไตรสภาวคาม  หมู่6 บ้านหัวโท  หมู่7 บ้านห้วยลึก  หมู่8 บ้านปางโม่ หมู่9 บ้านห้วยจะค่าน  หมู่10 บ้านใหม่สามัคคี  หมู่11 บ้านปางมะกง  หมู่12 บ้านแม่มะกู้  หมู่13 บ้านปิงโค้ง

รหัสไปรษณีย์ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50170

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ออน 1 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
  ปางเฟือง 2 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
  แม่ป๋าม 3 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
  ปางมะเยา 4 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
  ไตรสภาวคาม 5 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
  หัวโท 6 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
  ห้วยลึก 7 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
  ปางโม่ 8 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
  ห้วยจะค่าน 9 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
  ใหม่สามัคคี 10 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
  ปางมะกง 11 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
  แม่มะกู้ 12 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
  ปิงโค้ง 13 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
  ป่าตึงงาม 14 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
  หนองเต่า 15 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
  ห้วยน้ำริน 16 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่

 ขอบคุณข้อมูล อบต. ตำบลปิงโค้ง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลเมืองนะ
บทความถัดไปตำบลแม่นะ
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลออนกลาง

ตำบลแม่แดด

ตำบลนาเกียน

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา