หน้าแรกตำบลตำบลบ้านหลวง

ตำบลบ้านหลวง

ตำบลบ้านหลวงตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหลวง  บ้านแดด  บ้านสันห้าง บ้านป่าถ้อ  บ้านป่าแดง  บ้านใหม่โพธิ์งาม  บ้านจัดสรร  บ้านใหม่ทรายคำ  บ้านป่าแดงอภิวัฒน์  บ้านโปงพัฒนา

สภาพทั่วไปของตำบล

ตำบลบ้านหลวงมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสลับกับภูเขาสูงอยู่ในบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีแหล่งต้นน้ำแม่นาวาง

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย

ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  หลวง 1 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
  ป่าแดง 2 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
  สันห้าง 3 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
  ป่าก๊อ 4 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
  ป่าแดง 5 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
  ใหม่โพธิงาม 6 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
  จัดสรร 7 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
  ใหม่ทรายคำ 8 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
  ป่าแดงอภิวัฒน์ 9 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
  โปงพัฒนา 10 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลบ้านหลวง

จำนวนหลังคาเรือน : 1,258 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 5,074 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 691 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 340 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 100 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 37 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 12 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,314 คน จำนวนผู้พิการ : 46 คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านหลวง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลแม่สาว
บทความถัดไปตำบลสันต้นหมื้อ
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลเวียง

ตำบลศรีดงเย็น

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา