หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์เชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมร่วมสัมมนาออนไลน์ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในหัวข้อ "สร้างกลยุทธ์ เตรียมพร้อมการฟื้นตัว หลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19" ฟรี

เชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมร่วมสัมมนาออนไลน์ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในหัวข้อ “สร้างกลยุทธ์ เตรียมพร้อมการฟื้นตัว หลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19” ฟรี

ธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก แต่หลังจากนี้เมื่อสถานการณ์การระบาดมีความคลี่คลายธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมก็จะกลับมาฟื้นตัวขึ้น โดยในช่วงแรกของการฟื้นตัวจำนวนนักท่องเที่ยวจะยังมีไม่มากนักขณะที่จำนวนโรงแรมยังมีจำนวนเท่าเดิม ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่จะเริ่มกลับมาท่องเที่ยวก่อนจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวในเอเชียและกลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ดังนั้นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและโรงแรมจำเป็นต้องมีแผนงานและกลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ และมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับรูปแบบและสภาพการณ์การท่องเที่ยวที่จะเปลี่ยนไปหลังวิกฤตโควิด-19

ด้วยเหตุนี้ สมาคมโรงแรมไทย จึงร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2020 (Food&Hotel 2020) จัดงานสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ  “สร้างกลยุทธ์ เตรียมพร้อมการฟื้นตัว หลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19” ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น. โดยเป็นการสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลของสถานการณ์การท่องเที่ยว สถิติและแนวโน้มต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงผู้สนใจได้รับข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมและวางกลยุทธ์สำหรับธุรกิจที่กำลังจะฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 อย่างรวดเร็ว

สำหรับการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจบริการมาร่วมให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย

 • เจาะลึกเทรนด์และแผนการตลาดนักท่องเที่ยวไทย
  โดยคุณนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • เจาะลึกเทรนด์และแผนการตลาดนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย เน้นช่องทางการขายผ่าน OTAs
  โดยฉัตรสุดา เลิศพิริยกมล Area Manager Partner Services Thailand, Booking.com
 • ทำอย่างไรให้ช่องทางการขายธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ประสบความสำเร็จ”
  โดยคุณวาสนา สวัสดิ์วงษ์ Direct Channel Specialist, Roiback
 • กลยุทธ์ราคาและช่องทางการขายพิชิตวิกฤติ”
  โดยคุณปุณยนุช ธรรมศิริ ผู้จัดการประจำประเทศไทย, RateGain

ดำเนินการสัมมนาโดย คุณพิมพ์ปวีณ์ นพกิจกำจร ผู้ชำนาญการด้าน OTAs

ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ  สามารถสมัครได้ที่  https://bit.ly/2ycDcIp  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ putthaporn.p@informa.com


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา