Tag Archives: Covid-19

เชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมร่วมสัมมนาออนไลน์ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในหัวข้อ “สร้างกลยุทธ์ เตรียมพร้อมการฟื้นตัว หลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19” ฟรี

ธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจ …

อ่านต่อ