หน้าแรกที่เที่ยวเที่ยวชม วัดแช่ช้าง (ป่าไผ่)

เที่ยวชม วัดแช่ช้าง (ป่าไผ่)

วัดแช่ช้าง6พญามงคลหัตถี

วันนี้ท็อปเชียงใหม่พาไปเที่ยวชม วัดแช่ช้าง ป่าไผ่ ในอำเภอสันกำแพงเชียงใหม่ครับ วัดแช่ช้าง อยู่ในแหล่งชุมชนบ้านป่าไผ่  ตั้งอยู่บนสองฝั่งลำน้ำแม่ออน วัดแช่ช้างตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2365

วัดแช่ช้าง2 วัดแช่ช้าง36 วัดแช่ช้าง37
วัดแช่ช้าง32 วัดแช่ช้าง29 วัดแช่ช้าง30
พระเจดีย์ วัดแช่ช้าง (ป่าไผ่) ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ. เชียงใหม่

ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบกันมาว่า แต่ก่อนริมฝั่งน้ำแม่ออน บริเวณที่ตั้งปัจจุบันเต็มไปด้วยไม้ไผ่ เชียงใหม่ตอนนั้นมีไม้สักจำนวนมาก บริษัทฝรั่งได้เข้ามาทำสัมปทานไม้สักบริเวณบ้านป่าไผ่ตอนบนและบริเวณตำบลออนใต้ และมีพ่อค้าไม้ได้นำไม้สักล่องซุงมาตามน้ำแม่ออน และมาหยุดอยู่ที่หมู่บ้านป่าไผ่นี้ จึงต้องใช้ช้างเป็นจำนวนมากมาลากซุงไม้สัก เพื่อลำเลียงลงสู่ตัวเมือง เมื่อช้างว่างจากการทำงาน ควาญช้างก็ปล่อยให้ช้างหาอาหารกินเอง ช้างที่ลากซุงได้นอนแช่น้ำและกินต้นไผ่เป็นอาหารอย่างมีความสุข และช้างก็ได้ใช้น้ำแม่ออนอาบน้ำและแช่น้ำเล่น บริเวณที่เหล่านี้จึงมักมีคนเรียกติดปากว่า “ช้างแช่น้ำ” จึงเป็นที่มาของชื่อตำบลแช่ช้างในปัจจุบัน

วัดแช่ช้าง38 อุโบสถวัดแช่ช้าง

วัดแช่ช้าง8 วัดแช่ช้าง9 วัดแช่ช้าง12
บรรยากาศภายในวัดแช่ช้าง ป่าไผ่

วัดแช่ช้าง39
วัดแช่ช้าง23 วัดแช่ช้าง24 วัดแช่ช้าง25
วัดแช่ช้าง32 วัดแช่ช้าง33 วัดแช่ช้าง3 วัดแช่ช้าง41

ประวัติวัดแช่ช้าง ป่าไผ่

วัดแช่ช้าง ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 7 บ้านป่าไผ่ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดคณะ มหานิกาย ที่ดินของวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา ส.ค.1 เลขที่ 218

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ประมาณ 1 เส้น 15 วา จรดถนน
ทิศใต้ ประมาณ 1 เส้น 17 วา จรดเหมือง
ทิศตะวันออก ประมาณ 2 เส้น จรดเหมืองและถนน
ทิศตะวันตก ประมาณ 2 เส้น 6 วา จรดถนน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 1 งาน 5 ตารางวา

อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาบาตร กุฎิสงฆ์ทรงปั้นหยา และพระวิหาร

วัดแช่ช้าง สร้างเมื่อ พ.ศ.2365 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2487 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 75 เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม

รูปที่ 1 พระอธิการธรรมปิฎก
รูปที่ 2 พระอธิการดวงต๋า ธัมมปัญโญ
รูปที่ 3 พระอธิการกันธา จิตปัญโญ
รูปที่ 4 พระอธิการพิมสาร สุจิตโร
รูปที่ 5 พระอธิการคำปัน นารโท พ.ศ.2480-2496
รูปที่ 6 พระอธิการดวงจันทร์ จันทวังโส พ.ศ.2496-2508
รูปที่ 7 พระครูวิสุทธิ์ อินทสาร พ.ศ.2508 – 2556
รูปที่ 8 พระอธิการสุทธิรักษ์ อคฺคธมฺโม เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

วัดแช่ช้าง15

ที่ตั้งวัดแช่ช้าง ป่าไผ่

เลขที่ 160 หมู่ 7 บ้านป่าไผ่ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50130
โทร: 053332825

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 – 17.00 น.


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -