หน้าแรกที่เที่ยวหนาวเย็นตลอดปี ที่สถานีเกษตรดอยอ่างขาง

หนาวเย็นตลอดปี ที่สถานีเกษตรดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขางเป็นแหล่งท่องเทียวที่โดดเด่นของเชียงใหม่  และกำลังอยู่ในช่วงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้  ดอยอ่างขางตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงติดกับสันเขาพรมแดนประเทศพม่า  จุดเด่นที่นักทองเที่ยวไปเยือนดอยอ่างขางคือการไปเทียวชมดอกไม้เมืองหนาว ภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรอ่างขางได้รับการจัดตั้งเมือปีพ.ศ.2512 ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อวิจัยพืชเมืองหนาวเพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกทดแทนฝิ่นเปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาว แนวคิดที่ว่า “ให้เขาช่วยตัวเอง”  สร้างรายได้ดีกว่าเก่าก่อนและหยุดการทำลายป่า

คำว่า “อ่างขาง” ภาษาเหนือหมายถึง อ่างรูปสี่เหลี่ยมตามลักษณะของดอยอ่างขาง ในอดีตนั้นสวยมากด้วยดอกฝิ่นและภูมิประเทศ เป็นดอยที่มีรูปร่างของหุบเขา ยาวล้อม รอบประมาณ 5 กิโลเมตร กว้าง 3 กิโลเมตร ตรงกลางของอ่างขางเดิมเป็นภูเขาสูง   เช่นเดียวกับบริเวณโดยรอบ แต่เนื่องจากเป็นภูเขาหินปูน เมื่อถูกน้ำฝนชะก็จะค่อย ๆ ละลายเป็นโพรงแล้วยุบตัวลงกลายเป็นแอ่ง มีพื้นที่ราบ ความกว้างไม่เกิน 200 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (1)

ดอยอ่างขางมีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบในหุบเขาลักษณะเหมือนอ่างอยู่ที่ระดับความสูง 1,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล  ภายในโครงการมีสิ่งที่น่าสนใจเช่นแปลงปลูกไม้ดอกไม้เมืองหนาว  แปลงปลูกไม้ในร่ม  โรงเรือนกุหลาบ  แปลงปลูกผัก  สวนท้อ  สวนบ๊วย  สวนบอนไซ ฯลฯ

ดอยอ่างขางมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีโดยเฉพาะฤดูหนาว บนดอยมีอากาศหนาวจัดช่วงนี้จะเนืองแน่นเต็มไปด้วยนักทองเที่ยวจากทั่วประเทศ  ต่างเดินทางกันมาเพียงเพื่อต้องการสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นสุดขั้ว  โดยต่างก็ลุ้นให้เกิดปรากฏการณ์เหมยขาบหรือแม่คะนิ้งในช่วงเช้า  หากต้องการหลีกหนีความแออัดเกินไปในฤดูหนาวสามารถมาเที่ยวกันได้ในทุกช่วงเวลาของปี  แม้หน้าร้อนที่นี้ก็มีอากาศเย็นกำลังดีลองมานอนค้างคืนสักทีจะติดใจครับ

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]ค่าเข้าชมคนละ 40 บาท ยานพาหนะคันละ 50 บาท ภายในสถานีเกษตรมีลานจอดหลายจุด เส้นทางวิ่งรถทางเดียว[/box]

สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (49) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (51) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (53) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (55) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (2) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (3) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (6)  สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (7) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (8)
สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (9) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (52)
สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (10)
สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (11) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (15) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (16) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (17) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (18) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (20) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (21) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (22)
รองเท้านารีเหลืองกระบี่ ภาพขวา

สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (23) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (19)สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (25)สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (24) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (26)

กิจกรรมท่องเที่ยวบนดอยอ่างขาง ได้แก่…

ชมแปลงสาธิต ผัก ผลไม้ และไม้ดอกเมืองหนาวภายในศูนย์ฯ สามารถขับรถวนเป็นวงกลม ค่าเข้าชมคนละ 30 บาท ยานพาหนะคันละ 50 บาท

ชมสวนบอนไซ อยู่ในบริเวณสถานีฯ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้เขตอบอุ่นและเขตหนาวทั้งในและต่างประเทศ ปลูก ดัด แต่ง โดยใช้เทคนิคบอนไซ สวยงามน่าชม และในบริเวณเดียวกันก็มีสวนสมุนไพรด้วยฤดูท่องเที่ยวอยู่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม

เยี่ยมหมู่บ้านหลวง สัมผัสชีวิตชาวจีนฮ่อ ชาวหมู่บ้านหลวงเป็นชาวจีน ยูนานที่อพยพมาจากประเทศจีนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก อาทิ ปลูกผักผลไม้ เช่น พลัม ลูกท้อ และสาลี่• เยี่ยมหมู่บ้านนอแล สัมผัสวิถีชีวิตชาวปะหล่อง อดีตชนเผ่าดั้งเดิมของพม่า มีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้าน จำหน่ายและเยี่ยมฐานปฏิบัติการนอแล ชมชายแดนไทย-พม่า ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทย – พม่า แต่เดิมคนกลุ่มนี้อยู่ในพม่าและพึ่งอพยพมาที่นี่ได้ประมาณ 15 ปี คนที่นี่เป็นชาวเขาเผ่าปะหล่องเชื้อสายพม่า ซึ่งมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง นับถือศาสนาพุทธ ทุกวันพระผู้คนที่นี่หยุดอยู่บ้านถือศีล จากหมู่บ้านนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์สวยงามของธรรมชาติ บริเวณพรมแดนไทย-พม่า

เที่ยวบ้านขอบด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเขาเผ่ามูเซอ มีมัคคุเทศก์น้อยพาเยี่ยมชมภายในหมู่บ้าน เป็นที่ที่ชาวเขาเผ่า มูเซอดำและเผ่ามูเซอแดงอาศัยอยู่ร่วมกัน คนที่นี่นับถือผี มีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวงในด้านการเกษตร และด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน (เช่น อาบูแค เป็นกำไลถักด้วยหญ้าไข่เหามีสีสันและลวดลายในแบบของมูเซอ) บริเวณหน้าหมู่บ้านจะมีการจำลองบ้านและวิถีชีวิตของ ชาวมูเซอ โดยชาวบ้าน ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง ช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมของหมู่บ้าน โดยที่ไม่เข้าไปรบกวนความเป็นส่วนตัวของเขามากเกินไป และยังมีโครงการมัคคุเทศก์น้อย ที่อบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง เพื่อช่วยอธิบายวิถีชีวิตของพวกเขาให้ผู้มาเยือน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความรักท้องถิ่นให้เด็ก ๆ ด้วย

เที่ยวหมู่บ้านคุ้ม ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฯ เป็นชุมชนเล็ก ๆ ประกอบด้วยผู้อยู่อาศัยหลายเชื้อชาติอยู่รวมกัน อาทิชาวไทยใหญ่ ชาวพม่าและชาวจีนฮ่อ ซึ่งได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้ และเปิดร้านค้าบริการแก่นักท่องเที่ยว

เดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะสั้น ประมาณ 2 กิโลเมตร จะได้ชมความงามธรรมชาติของผืนป่าปลูกทดแทน น้ำตกเล็กๆ และกุหลาบพันปี

ขี่จักรยานเสือภูเขาชมธรรมชาติ จากบ้านคุ้มไปยังบ้านนอแล และจากบ้านหลวงไปยังบ้านผาแดง

กิจกรรมดูนก ที่มีทั้งนกประจำถิ่นและนกหายากต่างถิ่นให้ศึกษาหลากสายพันธุ์ มากกว่า 1,000 สายพันธุ์ จุดที่เหมาะคือสถานีป่าแม่เผอะและบริเวณรอบๆ รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง

ขี่ฬ่อล่องไพร ชมความงดงามของธรรมชาติ ในบรรยากาศเย็นสบายรอบ ๆ ดอยอ่างขาง ด้วยการนั่งบนหลังฬ่อ (การนั่งบนหลังฬ่อต้องนั่งหันข้าง เนื่องจากอานกว้างไม่สามารถนั่งคร่อมอย่างการขี่ม้าได้) หากสนใจกิจกรรมนี้ต้องติดต่อกับรีสอร์ทล่วงหน้าอย่าน้อย 1 วัน เพราะปกติชาวบ้านจะนำฬ่อไปเป็นพาหนะขนผลิตผลทางการเกษตรด้วย

จุดชมวิว-จุดกิ่วลม เป็นลานชมพระอาทิตย์ขึ้น-ตกดิน และสัมผัสทัศนียภาพของถนนทางขึ้น ดอยอ่างขาง อยู่ทางด้านซ้ายมือก่อนถึงทางแยก ซึ่งจะไปหมู่บ้านปะหล่องนอแลทางหนึ่ง และบ้านมูเซอขอบด้งทางหนึ่ง สามารถชมวิวได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและตก หรือทะเลหมอก มองเห็นทิวเขารอบด้าน และหากฟ้าเปิดจะมองเห็นสถานีเกษตรหลวงอ่างขางด้วย

สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (33) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (28) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (31) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (29) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (34)สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (32) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (35) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (36) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (37) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (39) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (40) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (41) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (45)
สโมสรอ่างขาง มีอาหารเครื่องดื่มบริการ ติดกับสวน 80สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (44) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (46) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (47) สถานีเกษตรดอยอ่างขาง (48)

บ้านพักสถานีเกษตรหลวงอ่างขางและราคา

หมายเลขโทรศัพท์สำรองที่พัก สถานีฯ อ่างขาง 053-969-476-78 ต่อ 114

[tabs type=”horizontal”]
[tabs_head]
[tab_title] บ้านคำดอย1-3 [/tab_title]
[tab_title] บ้านซากุระ1-6 [/tab_title]
[tab_title] บ้าน AK 1-20 [/tab_title]
[tab_title] บ้านริมดอย 1-6 [/tab_title]
[tab_title] บ้าน AK ใหญ่ [/tab_title]
[/tabs_head]
[tab] เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน, มีนาคม ราคาหลังละ 5,620 บาท/คืน
>>รวมอาหารเช้า
>>เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 430 บาท + อาหารเช้า
เดือนธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์ ราคาหลังละ 6,820 บาท/คืน
>>อาหารเย็น + อาหารเช้า
>>เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 730 บาท + อาหารเย็น + อาหารเช้า
เดือนเมษายน – กันยายน ราคาหลังละ 3,500 บาท/คืน
>>ไม่รวมอาหารเช้า
>>เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ 280 บาท / ไม่รวมอาหารเช้า
** พักได้ 4 คน / 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
** บ้านทุกหลังมีโทรทัศน์และเครื่องอาบน้ำอุ่น
** บ้านทุกแบบให้เข้าพักตามจำนวนคนที่ระบุให้เท่านั้น [/tab]
[tab] เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน, มีนาคม ราคาหลังละ 2,060 บาท/คืน
>>รวมอาหารเช้า
>>เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 430 บาท + อาหารเช้า
เดือนธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์ ราคาหลังละ 2,660 บาท/คืน
>>อาหารเย็น + อาหารเช้า
>>เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 730 บาท + อาหารเย็น + อาหารเช้า
เดือนเมษายน – กันยายน ราคาหลังละ 900 บาท/คืน
ไม่รวมอาหารเช้า
เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ 280 บาท / ไม่รวมอาหารเช้า
** พักได้ 2 คน
** บ้านทุกหลังมีโทรทัศน์และเครื่องอาบน้ำอุ่น
** บ้านทุกแบบให้เข้าพักตามจำนวนคนที่ระบุให้เท่านั้น [/tab]
[tab] เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน, มีนาคม ราคาหลังละ 1,560 บาท/คืน
>>รวมอาหารเช้า
>>เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 430 บาท + อาหารเช้า
เดือนธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์ ราคาหลังละ 2,160 บาท/คืน
>>อาหารเย็น + อาหารเช้า
>>เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 730 บาท + อาหารเย็น + อาหารเช้า
เดือนเมษายน – กันยายน ราคาหลังละ 650 บาท/คืน
>>ไม่รวมอาหารเช้า
>>เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ 280 บาท / ไม่รวมอาหารเช้า
** พักได้ 2 คน
** บ้านทุกหลังมีโทรทัศน์และเครื่องอาบน้ำอุ่น
** บ้านทุกแบบให้เข้าพักตามจำนวนคนที่ระบุให้เท่านั้น [/tab]
[tab] เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน, มีนาคม ราคาหลังละ 2,650 บาท/คืน
>>รวมอาหารเช้า
>>เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 430 บาท + อาหารเช้า
เดือนธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์ ราคาหลังละ 4,150 บาท/คืน
>>อาหารเย็น + อาหารเช้า
>>เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 730 บาท + อาหารเย็น + อาหารเช้า
เดือนเมษายน – กันยายน ราคาหลังละ 1,000 บาท/คืน
>>ไม่รวมอาหารเช้า
>>เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ 280 บาท / ไม่รวมอาหารเช้า
** พักได้ 5 คน
** บ้านทุกหลังมีโทรทัศน์และเครื่องอาบน้ำอุ่น
** บ้านทุกแบบให้เข้าพักตามจำนวนคนที่ระบุให้เท่านั้น [/tab]
[tab] เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน, มีนาคม ราคา 430 บาท/คน/คืน
>>รวมอาหารเช้า
เดือนธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์ ราคา 730 บาท/คน/คืน
>>อาหารเย็น + อาหารเช้า
เดือนเมษายน – กันยายน ราคา 150 บาท/คน/คืน
>>ไม่รวมอาหารเช้า
** พักได้ 47 คน / รับตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
** บ้านทุกหลังมีโทรทัศน์และเครื่องอาบน้ำอุ่น
** บ้านทุกแบบให้เข้าพักตามจำนวนคนที่ระบุให้เท่านั้น [/tab]
[/tabs]

การเดินทางสู่ดอยอ่างขางสามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง

รถส่วนตัว :

เส้นที่1 สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เส้นทางเชียงใหม่-ฝาง (ทางหลวงหมายเลข 107) เดินทางเรื่อยมาจนถึงอำเภอเชียงดาวบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 79 จะพบทางแยก(เส้นทางหมายเลข 1ในแผนที่) ถ้าเลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกจะผ่าน ต.เมืองงาย บ้านอรุโณทัย บ้านหลวง เส้นทางจะค่อนข้างแคบแต่จะไม่ค่อยลาดชันเท่าใดนัก และเนื่องจากถนนเกือบตลอดทั้งสายจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ดังนั้นช่วงเวลาที่จะสัญจรโดยถนนสายนี้ควรจะเป็นช่วงเช้าหรือกลางวันน่าจะดีกว่าช่วงบ่ายไปแล้ว เพราะถ้าเกิดรถเสียหรือมีปัญหาขึ้นมาจะติดต่อขอความช่วยเหลือค่อนข้างลำบาก

เส้นที่2 หากยังไม่เลี้ยวซ้ายที่ทางแยกหมายเลข 1 ก็ขับรถตามถนนเรื่อยมาจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 137 จะถึงเส้นทางหมายเลข 2 ตามที่แสดงในแผนที่ ซึ่งเส้นทางนี้จะเป็นสายหลักที่ใช้กันเป็นประจำ เมื่อมาถึงปากทางขึ้นดอยอ่างขางจะมีป้ายบอกด้านซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายแล้วขับรถตามถนนขึ้นมาเลย ทางเส้นนี้จะค่อนข้างลาดชันมาก จึงมีบริการเช่าเหมารถคิวสองแถวหน้าปากทางให้ขึ้นมาส่งได้ แต่หากตัดสินใจจะนำรถขึ้นมาเองก็ควรขับด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ

รถโดยสารประจำทาง :

                   ในกรณีที่เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ให้ขึ้นรถสาย เชียงใหม่-ฝางที่ คิวรถช้างเผือกในตัวเมืองเชียงใหม่ มีทั้งรถตู้ และรถบัสคันใหญ่ และมาลงที่หน้าวัดหาญสำราญ(ตรงหลักกิโลเมตรที่ 137) มีบริการ รับ-ส่ง คิวรถสองแถว ซึ่งสามารถเหมารถต่อเพื่อขึ้นมาถึงดอยอ่างขางได้

หมายเหตุ : ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท (ควรเช็กสภาพเครื่องยนต์ก่อนขึ้นเขา และผู้ขับขี่ควรมีประสบการณ์ เพราะเส้นทางมีความชันมาก) หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้าง จุดจอด ณ ปากทางขึ้นดอยอ่างขาง

 สถานที่ติดต่อ

• สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง บ้านคุ้ม หมู่ 5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 0-5345-0107-9

ขอบคุณข้อมูล www.angkhangstation.com


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -