หน้าแรกที่เที่ยวอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ

ครูบาศรีวิชัย (4)
ครูบาศรีวิชัย (14) ครูบาศรีวิชัย (5) ครูบาศรีวิชัย (11)

สำหรับผู้ที่จะขึ้นไปเที่ยวสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ  จะต้องผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยก่อนแน่นอน และนักท่องเที่ยวมักจะจอดแวะนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพื่อความเป็นสวัสดิมงคงแก่ชีวิต และปลอดภัยจากการเดินทาง

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยบนเส้นทางขึ้นดอยสุเทพครูบาศรีวิชัย (1) จุดขายดอกไม้ธูปเที่ยน สักการะครูบาศรีวิชัย 20 บาทครูบาศรีวิชัย (15) ครูบาศรีวิชัย (18)

ครูบาศรีวิชัย  ท่านได้รับสมญานามว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย  ท่านเป็นผู้ริเริ่มชักชวนชาวล้านนาในการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในปี พ.ศ.2478 อุปกรณ์มีเพียงจอบและเสียม แต่ใช้เวลาเพียง 5 เดือนกับ 22 วันเท่านั้น  ตั้งแต่ที่ท่านยังมีลมหายใจจวบจนถังปัจจุบัน  ท่านเป็นที่เคารพศรัทธาของพี่น้องชาวล้านนา  และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ครูบาศรีวิชัย (2)ครูบาศรีวิชัย (7) ครูบาศรีวิชัย (8) ครูบาศรีวิชัย (9) ครูบาศรีวิชัย (13)

นอกจากจะได้นมัสการครูบาศรีวิชัยแล้ว ด้านข้างอนุสาวรีย์ยังมี เรื่องเล่าและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ ในรูปแบบประติมากรรมฝาผนัง และมีรูปถ่ายเกจิดังต่างๆ ของล้านนารวมอยู่ด้วย

หลังจากกราบไหว้อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยกันแล้ว หากมีเวลาขอแนะนำ น้ำตกห้วยแก้ว ทีี่อยู่เลยเข้าไปตรงลานจอดรถ เดินไปจนสุดจะเป็นน้ำตกห้วยแก้ว มีโขดหินขนาดใหญ่สวยงาม บริเวณน้ำตกเล่นน้ำได้ด้วยครับ

ครูบาศรีวิชัย (16)ทางไปร้านจอดรถตรงไปจนสุดจะมีน้ำตกห้วยแก้ว

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]ถนนศรีวิชัย ต.ช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่[/box]


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -