หน้าแรกความรู้อยากรู้เรื่องเกษตร หาอาชีพ ต้องที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

อยากรู้เรื่องเกษตร หาอาชีพ ต้องที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

ห้วยฮ่องไคร้11 ห้วยฮ่องไคร้12 ห้วยฮ่องไคร้3 ห้วยฮ่องไคร้4 ห้วยฮ่องไคร้5

หากต้องการเรียนรู้ด้านการเกษตร หรือหาอาชีพเสริมให้มีรายได้เพิ่มด้านการเกษตร  ท็อปเชียงใหม่ขอแนะนำให้ไปศึกษาที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ ที่นี้มีความรู้แทบจะทุกด้านครับ ตัวอย่าง 20หลักสูตรที่มีการฝึกอบรมในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้เช่น

หลักสูตรที่ 1
ฝายต้นน้ำลำธารเพื่อการฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำตามแนวพระราชดำริ

เป็นการเรียนรู้หลักการ แนวคิดในการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ เรียนรู้ระบบนิเวศลุ่มน้ำ กระบวนการในการทำงานร่วมกับชุมชน การวิเคราะห์พื้นที่ รูปแบบในการสร้างฝายต้นน้ำลำธารและการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน
บรรยายทฤษฏี 1 วัน
ศึกษาดูงาน 1 วัน
ภาคปฏิบัติ 1 วัน

[divider style=”solid” top=”5″ bottom=”5″]

หลักสูตรที่ 2
การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง

เป็นการเรียนรู้หลักการ เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิล หลักการสร้างบ่อปลา การเตรียมบ่อปลา หลักการเลี้ยงปลา โรคปลาและวิธีการรักษา

ระยะเวลาอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี 1 วัน

[divider style=”solid” top=”5″ bottom=”5″]

หลักสูตรที่ 3
การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์กลม

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย วิธีการจัดการบ่อเลี้ยง การให้อาหาร การป้องกันการเกิดโรคของปลา และวิธีการรักษา

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี 1/2 วัน
ภาคปฏิบัติ 1/2 วัน

[divider style=”solid” top=”5″ bottom=”5″]

หลักสูตรที่ 4
การเลี้ยงปลากดหลวงในบ่อซีเมนต์กลมระบบน้ำไหลผ่าน

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลากดหลวง วิธีการจัดการบ่อเลี้ยง การให้อาหาร การป้องกันการเกิดโรคของปลา และวิธีการรักษา

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี 1/2 วัน
ภาคปฏิบัติ 1/2 วัน

[divider style=”solid” top=”5″ bottom=”5″]

หลักสูตรที่ 5
การเลี้ยงกบบูลฟร็อกโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงกบบูลฟร็อก
การจัดการบ่อเลี้ยงกบ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การขยายพันธุ์กบ การอนุบาลลูกอ๊อด การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อาหารเสริมจากธรรมชาติ พืชสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงกบ และโรคกบและวิธีการป้องกัน

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี 1/2 วัน
ภาคปฏิบัติ 1/2 วัน

[divider style=”solid” top=”5″ bottom=”5″]

หลักสูตรที่ 6
การเลี้ยงกบนาโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงกบนา
การจัดการบ่อเลี้ยงกบ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การขยายพันธุ์กบ การอนุบาลลูกอ๊อด การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อาหารเสริมจากธรรมชาติ พืชสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงกบ และโรคกบและวิธีการป้องกัน

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี 1/2 วัน
ภาคปฏิบัติ 1/2 วัน

[divider style=”solid” top=”5″ bottom=”5″]

หลักสูตรที่ 7
เห็ดเศรษฐกิจ ทำง่าย รายได้ดี

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเห็ด โรคและแมลงศัตรูใน
การเพาะเลี้ยงเห็ด เทคนิคการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดหัวลิง
เห็ดหอม เห็ดหลินจือ เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหูหนู

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน
บรรยายทฤษฏี 1 วัน
ภาคปฏิบัติ 2 วัน

[divider style=”solid” top=”5″ bottom=”5″]

หลักสูตรที่ 8
การเลี้ยงไกพื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ หลักการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ไก่พันธุ์
การจัดการและทักษะการเลี้ยงไก่ การให้อาหารไก่ โรคและการป้องกัน

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี 1 วัน

[divider style=”solid” top=”5″ bottom=”5″]

หลักสูตรที่ 9
การเลี้ยงสุกรลูกผสม 3 สายพันธุ์

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ หลักการเลี้ยงสุกรลูกผสมระหว่างพันธุ์ลาร์จไวท์-แลนเรซ และดูร็อคเจอร์ซี่ การสร้างคอก การผลิตอาหารสุกรแบบเกษตรธรรมชาติ การป้องกันควบคุมโรค การจัดการดูแล

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี 1 วัน

[divider style=”solid” top=”5″ bottom=”5″]

หลักสูตรที่ 10
การเลี้ยงแพะนมซาแนน-แองโกล

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนมพันธุ์ซาแนน-แองโกล การจัดการการเลี้ยง
หลักการผสมพันธุ์ การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การเลี้ยง การจัดการอาหาร
การจัดการด้านสุขภาพ การสร้างโรงเรือน

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี 1/2 วัน
ภาคปฏิบัติ 1/2 วัน

หลักสูตรที่ 11
การปลูกผักปลอดสารพิษ

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชปลอดสารพิษที่ถูกต้อง และ
เหมาะสม การนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี 1/2 วัน
ภาคปฏิบัติ 1/2 วัน

[divider style=”solid” top=”5″ bottom=”5″]

หลักสูตรที่ 12
การปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ และพันธุ์ขาวทองดี

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกส้มโอ และเทคนิคการขยายพันธุ์ส้มโอที่ถูกต้อง

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี 1/2 วัน
ภาคปฏิบัติ 1/2 วัน

[divider style=”solid” top=”5″ bottom=”5″]

หลักสูตรที่ 13
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้น เทคนิคเกี่ยวกับวิธีการเพาะเห็ดฟางแบบง่าย ประหยัด ได้ผลที่คุ้มค่า

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี 1/2 วัน
ภาคปฏิบัติ 1/2 วัน

[divider style=”solid” top=”5″ bottom=”5″]

หลักสูตรที่ 14
การฟื้นฟูดินด้วยปุ๋ยหมักใบไม้และน้ำหมักชีวภาพ เพื่อการผลิตพืช

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพิ่มประ สิทธิภาพของดิน
การปรับปรุงบำรุงดินอย่างถูกวิธ ีการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ

ระยะเวลาอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี 1/2 วัน
ภาคปฏิบัติ 1/2 วัน

[divider style=”solid” top=”5″ bottom=”5″]

หลักสูตรที่ 15
ระบบนิเวศลุ่มน้ำที่ยั่งยืน

เป็นการเรียนรู้ถึงองค์ประกอบ 4 ประการ ในระบบนิเวศลุ่มน้ำ ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิตที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างกลมกลืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำเพื่อให้วิถีชีวิตของคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานภาพ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในระบบนิเวศลุ่มน้ำ

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน
บรรยายทฤษฏี 1 วัน
ภาคปฏิบัติ 1 วัน

[divider style=”solid” top=”5″ bottom=”5″]

หลักสูตรที่ 16
การผลิตข้าวคุณภาพดี

เป็นการให้ความรู้และเทคนิคในการผลิตข้าว เพื่อให้ได้คุณภาพดีทั้งข้าวพันธุ์และข้าวบริโภค รวมถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีหัวข้อที่อบรมคือ การบริหารจัดการ การปลูกข้าวสำหรับทำพันธุ์ การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีในนาข้าว การทำข้าวกล้องงอก น้ำข้าวกล้องงอก และเทคนิคการเพิ่มมูลค่าด้วยบรรจุภัณฑ์

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน
บรรยายทฤษฏี 1, 1/2 วัน
ภาคปฏิบัติ 1, 1/2 วัน

[divider style=”solid” top=”5″ bottom=”5″]

หลักสูตรที่ 17
การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลุ่มน้ำ

เป็นหลักสูตร เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกให้ถูกหลัก
วิชาการในการอนุรักษ์ดิน น้ำ ในสภาพพื้นที่ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข
แตกต่างกัน เช่น ที่ราบ ที่ดอน ที่สูง และได้ทราบถึงรูปแบบการ
ปลูกหญ้าแฝกแบบต่างๆ ตลอดจนการขยายพันธุ์หญ้าแฝก

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี 1/2 วัน
ภาคปฏิบัติ 1/2 วัน

[divider style=”solid” top=”5″ bottom=”5″]

หลักสูตรที่ 18
เกษตรทฤษฎีใหม่

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสำคัญทฤษฎีใหม่ รูปแบบการจัดการพื้นที่ ความเหมาะสมของดินในการทำเกษตร แผนการผลิตที่ดี การทำโครงการให้ประสบผลสำเร็จสู่การปฏิบัติจริง

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี 1/2 วัน
ภาคปฏิบัติ 1/2 วัน

[divider style=”solid” top=”5″ bottom=”5″]

หลักสูตรที่ 19
การผลิตไม้ดอกเป็นการค้า

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกไม้ดอกที่สามารถทำรายได้เสริม เช่น แกลดิโอลัส ปทุมมา และดาวเรือง เป็นต้น ให้ทราบถึงวิธีการเพาะเมล็ด การปฏิบัติดูแล ตลอดจนการผลิตตลอดทั้งปี

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี 1/2 วัน
ภาคปฏิบัติ 1/2 วัน

[divider style=”solid” top=”5″ bottom=”5″]

หลักสูตรที่ 20
การปลูกพืชไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์)

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน เป็นวิธีการปลูกพืชผักปลอดภัยลดการใช้สารเคมีกำจัดโรคและแมลง ซึ่งขายได้ราคาสูงกว่าผักทั่วไป ให้ทราบถึงวิธีการจัดการระบบการเพาะเมล็ด การเตรียมสารละลายปุ๋ย และวางแผนการผลิตตลอดปี

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
บรรยายทฤษฏี 1/2 วัน
ภาคปฏิบัติ 1/2 วัน

ห้วยฮ่องไคร้6 ห้วยฮ่องไคร้1 ห้วยฮ่องไคร้2

เป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดำริ ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ขึ้นบริเวณป่าขุนแม่กวง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  ขอบเขตพื้นที่โครงการประมาณ 8,500 ไร่  โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา  ทดลอง  วิจัย  เพื่อหารูปแบบการพัฒนาต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำที่เหมาะสมและเผยแพร่ให้ราษฎรนำไปปฎิบัติต่อไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร  ซึ่งศูนย์ศึกษากาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จะทำการศึกษาการพัฒนาป่าไม้พื้นที่ต้นน้ำลำธาร  ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักต้นทางปลายทางเป็นการศึกษาการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรอย่างแท้จริง  ผสมกับการศึกษาด้านการเกษตรกรรม  ด้านปศุสัตว์และโคนมและด้านเกษตรอุตสาหกรรม  เพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบ  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ฯ แล้วนำไปใช้ปฎิบัติอย่างได้ผลต่อไป  ดังมีพระราชดำริว่าให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ทำหน้าที่เสมือน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต หรืออีกนัยหนึ่งเป็น  สรุปผลของการพัฒนา ที่ประชาชนจะเข้าไปเรียนรู้และนำไปปฎิบัติได้

ห้วยฮ่องไคร้8 ห้วยฮ่องไคร้9 ห้วยฮ่องไคร้7

การเดินทางไปห้วยฮ่องไคร้

จากตัวเมืองมุ่งหน้าสู่อำเภอดอยสะเก็ดทางหลวง118 ผ่านตัวเมืองดอยสะเก็ดไปอีก 11 กิโลเมตร ทางเข้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ด้านขวามือ

ที่ตั้ง 237 หมู่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-389228 – 9 ต่อ 102 ประชาสัมพันธ์
โทรสาร 053-389228 – 9 ต่อ 101
เปิดทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ ปิดทำการวัน เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ห้วยฮ่องไคร้-1 รูปทางเข้าห้วยฮ่องไคร้


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา