หน้าแรกที่เที่ยวพระเกศาธาตุ วัดเจดีย์เหลี่ยม (กู่คำหลวง) อำเภอสารภี เชียงใหม่

พระเกศาธาตุ วัดเจดีย์เหลี่ยม (กู่คำหลวง) อำเภอสารภี เชียงใหม่

วัดเจดีย์เหลี่ยม5

ท็อปเชียงใหม่พาไปชม วัดเจดีย์เหลี่ยม หรือที่ชาวบ้านเรียกวัดกู่คำหลวง ถนนสายเกาะกลาง-หนองหอย ติดกับเมืองเก่าในอดีตเวียงกุมกาม ชมโบราณสถานของชาติที่ขึ้นทะเบียนในเมื่อ พ.ศ.2523 ในราชกิจจานุเบกษา

วัดเจดีย์เหลี่ยมวิหาร ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน รอบๆ เป็นบ้านเรือนมีถนนสัญจรสะดวก  มีร้านค้าย่อยและสถานประกอบการธุรกิจ หากมาเที่ยววัดเจดีย์เหลี่ยมแล้วขับเลย ไปอีกหน่อย ไปชมเวียงกุมกาม  เมืองเก่าเชียงใหม่ในอดีต นั่งรถม้า มีไกด์บริการด้วยครับ หรือหาติดต่อเที่ยวเวียงกุมกามได้ในบริเวณวัดนี้เลย

วัดเจดีย์เหลี่ยม6 วัดเจดีย์เหลี่ยม7 วัดเจดีย์เหลี่ยม8 วัดเจดีย์เหลี่ยม9 วัดเจดีย์เหลี่ยม10 วัดเจดีย์เหลี่ยม11

วัดเจดีย์เหลี่ยม มีจุดเด่นที่เห็นได้ทันทีเมื่อมาถึงก็คือ  วิหาร กับเจดีย์ทรงพม่าบวกเขมร  วิหารหลังใหญ่ภายในมีพระพุทธรูป ประดิษฐาน และจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม

ส่วนพระบรมธาตุเจดีย์ วัดเจดีย์เหลี่ยม (กู่คำหลวง) บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุส่วนคางเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ ลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรมพระเจดีย์เหลี่ยม ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญแสดงถึงการรับอิทธิพลรูปแบบการก่อสร้างพุทธศาสนสถานจากแค้วนล้านนา ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงมณฑปสี่เหลี่ยมลด 5 ชั้นคล้ายทรงปิรามิด สร้างก่ออิฐฉาบปูนขาว ฐานล่างเป็นแบบเขียงสี่เหลี่ยมใหญ่ (เฉพาะตอนล่างก่อด้วยศิลาแลง) ล้อมรอบด้วยขอบเขตกำแพงแก้วทั้ง 4  ด้าน ขนาด 17.45 X 17.45  เมตร

ตัวมณฑปก่อสร้างเป็นชั้นของห้องสี่เหลี่ยม บนชั้นย่อเก็จบัวคว่ำและหน้ากระดานท้องไม้ลูกแก้ว จำนวน 5 ชั้น ขนาดลดหลั่นกันขึ้นไป มณฑปแต่ละชั้นทำซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนปางต่างๆ ด้านละ 3 ซุ้ม รวมทั้งหมด 60 ซุ้ม

ที่มุมฐานเขียงทั้ง 4 ตั้งประดับด้วยประติมากรรมปูนปั้นลอยตัวรูปสิงห์ นั่งชันขาหน้าหันหน้าเหลียวออก ตอนกลางระหว่างสิงห์แต่ละด้านสร้างเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งปางต่างๆ ในรูปแบบศิลปะแบบพม่า-พุกาม ที่นิยมทำซุ้มประกอบด้วยข้างซ้ายและขวา ตกแต่งกรอบและซุ้มด้วยลวดลายปูนปั้นพรรณพฤกษาแบบก้านดอกใบเกี่ยวกับสอดลอยตัว และลอยตามผ้านูนต่ำ และแบบพญานาค 2 ตัวหางพันสลับชั้นกันขึ้นไป มุมตอนบนทั้ง 4 ของมณฑปแต่ละชั้นประดับเจดีย์จำลอง ตกแต่งลายปูนปั้นยอดประดับฉัตรโลหะ รวมจำนวน 20 องค์

วัดเจดีย์เหลี่ยม2 วัดเจดีย์เหลี่ยม3 วัดเจดีย์เหลี่ยม4

ประวัติย่อวัดเจดีย์เหลี่ยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วัดเจดีย์เหลี่ยม หรือ วัดกู่คำ ตั้งอยู่บนนถนน สายเกาะกลาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1831 ในสมัยของพระเจ้าเม็งราย หลังจากที่พระองค์ยกทัพมาตีเมืองลำพูนแล้ว ในขณะที่พระองค์ยกทัพไปสร้างเมืองใหม่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ได้ 5 ปี ต่อมาปี พ.ศ. 1820 จึงยกทัพมาสร้างเมืองใหม่ริมแม่น้ำปิง ตั้งชื่อเมืองว่า “เวียงกุมกาม” จนในปี พ.ศ. 1830 ทรงให้ช่างไปถ่ายแบบพระเจดีย์ จากวัดจามเทวีลำพูน มาเป็นต้นแบบ เพื่อนำมาสร้างสักการะ โดยสร้างเจดีย์วัดมีขนาดฐานกว้าง 8 วา 1 ศอก สูง 22 วา แต่หลังจากนั้นวัดถูกทอดทิ้ง รกร้างอยู่นานหลายร้อยปี จนเมื่อปี พ.ศ. 2451 มีคหบดีชาวพม่าคนหนึ่งได้มาเห็นเข้า เกิดศรัทธา จึงบูรณะขึ้นใหม่ โดยใช้ช่างจากพม่า ลักษณะสถาปัตยกรรมจึงมีรูปแบบศิลปะแบบพม่าแทนที่ศิลปะขอม ที่เป็นแบบดั้งเดิม

การเดินทางไปวัดเจดีย์เหลี่ยม

เริ่มจาก 4แยกแอร์พอต มุ่งหน้าไปทางสถานีตำรวจภูธรภาค5 (ถนนมหิดล) พอข้ามสะพานแม่น้ำปิงขับเลยสถานีตำรวจฯ แล้วต้องไปกลับรถ ที่ทางลอดแยกหนองหอยกลับมาครับ ขับกลับมาจนสังเกตเห็นคลีนิคหมอเฉลิม(บ้านเกาะกลาง) ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามภาพ เข้าไปสักครู่จะเจอวัดเจดีย์เหลี่ยมอยู่ซ้ายมือ

วัดเจดีย์เหลี่ยม-1


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -