หน้าแรกที่เที่ยววัดอินทขีลสะดือเมือง เสาหลักเมืองเมื่อแรกเริ่มสร้างเชียงใหม่

วัดอินทขีลสะดือเมือง เสาหลักเมืองเมื่อแรกเริ่มสร้างเชียงใหม่

วัดสะดือเมือง (10)
วิหารไม้สร้างออกมาบนถนนอินทรวโรรส เพราะมีเหตุผลดั่งเดิม
วัดสะดือเมือง (13)

วัดอินทขีล เคยเป็นที่ประดิษฐานเสาอินทขีล (เสาหลักเมือง)  ของเมืองเชียงใหม่  สร้างโดยพญามังรายมหาราช ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เมื่อปีพ.ศ. 1839 เนื่องจากวัดตั้งอยู่ใจกลางของเมือง  ผู้คนจึงนิยมเรียกกันติดปากว่าวัดสะดือเมือง ดังนั้นทางวัดจึงตั้งชื่อว่า วัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดสะดือเมือง (4)
หลวงพ่อขาว

วัดสะดือเมือง (6) วัดสะดือเมือง (8)
วัดสะดือเมือง (1) วัดสะดือเมือง (2) วัดสะดือเมือง (5) วัดสะดือเมือง (7) วัดสะดือเมือง (9) วัดสะดือเมือง (11)

วัดอินทขีลนี้มีพระพุทธรูปที่สำคัญที่อยู่ดูเมืองเชียงใหม่มาเป็นเวลานานคือ  หลวงพ่อขาว  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแบบล้านนา มีพระพักตร์อิมเอิบดุจพระจันทร์  ในวันเพ็ญที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา ทำให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาได้รับความสุขสงบใจ และทำให้เกิดความรู้สื่กที่มั่นใจ และมีความหวังที่จะประกอบการงาน  เป็นประดุจหนึ่งว่า  ท่านจงทำดีเถิด  ทำงานเถิด  แล้วจะประสบผลสำเร็จ สมความปรารถนาทุกประการ  ปัจจุบันถ้าได้มากราบไหว้องค์หลวงพอขาวในวิหารทรงล้านนาที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังจะเห็นว่าวิหารนั้นสร้างออกไปกลางถนนเล็กน้อย  ที่จริงนั้นเดิมทีถนนไม่ได้ผ่านบริเวณนี้  แต่พอวัดร้างไปทางราชการจึงสร้างถนนผ่านวัดแห่งนี้จึงไม่มีรั้วรอบกำหนดขอบเขตให้เห็นอย่างชัดเจนวัดสะดือเมือง (3)

วัดสะดือเมือง (14) วัดสะดือเมือง (12)

ที่ตั้งและการเดินทาง

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ถนนอินทรวโรรส ตัด ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.086-67313668 ติดกับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ครับ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -