วัดพันเตา กับเรื่องราวเตาหลอมองค์พระนับพัน

วัดพันเตาIMG_6899

ที่มาของนามแห่งวัดพันเตานันเพี้ยนมาจาก คำว่า พันเต้า ในภาษาล้านนา ซึ่งในภาคกลางคือคำว่า  พันเท่า อันเป็นชื่อวัดที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง เพราะมีความหมายคือการเพิ่มทวีคูณเป็นพันเท่า

จึงเป็นวัดที่ทั้งผู้คนต่างถิ่นและผู้คนในเชียงใหม่เองมักจะมา ทำบุญเอาเคล็ด เพื่อให้บุญนั้นทบทวีคูณเป็นพันเท่า ไม่ต่างจากการไปทำบุญที่วัดชัยมงคล หรือวัดอู่ทรายคำ

กระนั้นวัดแห่งนี้ยังมีสิ่งสำคัญอย่างมาก  นั่นก็คือ หอคำของพระเจ้ามโหตรประเทศ  ตัวเรือนทำด้วยไม้สักทั้งหลัง  ที่พระเจ้าอินทวิชยานนท์อุทิศถวายให้สร้างเป็นวิหาร

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b2-1 %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b2-2 %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b2-3 %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b2-4 %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b2-7 %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b2-12

วัดพันเตาIMG_7285วัดพันเตาIMG_7282 วัดพันเตาIMG_7294

วัดพันเตาอยู่ติดกับวัดเจดีย์หลวงวิหาร เดิมเป็นหอคำหรือท้องพระโรงของพระเจ้ามโหตรประเทศ เป็นอาคารเครื่องไม้แบบพื้นเมือง ซุ้มประตูประดับไม้แกะสลักรูปนกยูงอันเป็นสัญลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือดูวิจิตรสง่างาม  ในอดีตบริวณนี้ได้ใช้เป็นที่ตั้งเตาหลอมในการหล่อพระอัฏฐารส (เตาหลอมพระพุทธรูปยืน) ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารวัดเจดีย์หลวง  เนื่องจากองค์พระขนาดใหญ่ และต้องหลอมพร้อมกันให้เสร็จจึงได้ใช้เตาเป็นจำนวนนับพัน เป็นที่มาของชื่อ วัดพันเตา  ปัจจุบันวัดพันเตามีความสำคัญมากจนได้เป็นหัวหน้าหมวด อุโบสถแม้แต่วัดเจดีย์หลวงซึ่งเป็นวัดใหญ่ก็ยังขึ้นกับอุโบสถวัดพันเตาด้วย จุดเด่นยังอยู่ที่รั้วประตูขนาดเล็ก  ขนาดเพียงหนึ่งคนเดินเท่านั้น  แต่กลับมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาถ่ายรูป ณ ซุ้มประตูแห่งนี้

วัดพันเตาIMG_6909วัดพันเตาIMG_6924 วัดพันเตาIMG_6946
วัดพันเตาIMG_6936 วัดพันเตาIMG_6911 วัดพันเตาIMG_6922 วัดพันเตาIMG_6942 วัดพันเตาIMG_7314 วัดพันเตาIMG_6905

ที่ตั้งวัดพันเตา

ถนนพระปกเกล้า  ต.พระสิงห์  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  อยู่ในบริเวณถนนคนเดินวันอาทิตย์ด้วยครับ

เปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00น.

สอบถามข้อมูล โทร.053-814689

วัดพันเตาIMG_6901 วัดพันเตาIMG_7308 วัดพันเตาIMG_7311 วัดพันเตาIMG_7306


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า