หน้าแรกที่เที่ยววัดป่าเป้า วัดไทใหญ่แห่งแรกในเชียงใหม่

วัดป่าเป้า วัดไทใหญ่แห่งแรกในเชียงใหม่

วัดป่าเป้า3

วัดป่าเป้า อยู่ริมถนนรอบคูเมืองด้านนอกใกล้กับแจ่งศรีภูมิ หากใครผ่านเส้นนี้ก็อาจจะเห็นอักษรพม่า และซุ้มประตูวัดที่เป็นชั้นๆ ดูแปลกตา นั้นก็คือทางเข้าวัดป่าเป้า ที่ท็อปเชียงใหม่ จะพาไปชมกัน

เดิมวัดป่าเป้า เป็นวัดไทใหญ่แห่งแรกในเชียงใหม่  มีชื่อว่า วัดป่าเปา เพราะมีต้นเปาขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก  ต่อมาจึงเพื้ยนเสียงมากเป็น วัดป่าเป้า ภายในวัดมีพระเจดีย์รูปแบบมอญตามอิทธิพลของพม่าทางตอนใตั  รวมถึงเชตวันมหาวิหารหรือเวฬุวันมหาวิหาร ให้รำลึกถึงพระธรรมคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วัดป่าเป้า4 วัดป่าเป้า5 วัดป่าเป้า6 วัดป่าเป้า7 วัดป่าเป้า8 วัดป่าเป้า9

พี่น้องชาวไทใหญ่มักจะใช้วัดป่าเป้า เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนา รองจากวัดกู่เต้า หากคุณเข้ามาในวัดป่าเป้าก็จะเหมือนกับอยู่ในประเทศพม่า เพราะบรรยากาศโดยรอบเป็นแบบนั้นจริงๆ ทั้งแม่ค้าชาวไทใหญ่ ที่ขายของหน้าวัด เช่น แป้ง ทานาคา หมาก ขนมแบบแปลกๆ ก็มีขาย มองไปทางไหนก็เห็นแต่ศิลปะพม่าทั้งสิ้นครับ

ถ้าหากคุณเดินทางผ่านวัดแห่งนี้ในช่วงเทศกาลงานบุญของพี่น้องชาวไทใหญ่  จะพบว่าพวกเขามีความเลือมใสศรัทธาต่อวัดนี้อย่างมาก  เพราะไม่ว่าพวกเขาจะทำงานอยู่ที่ไหน  ทั้งในเมืองเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียง  จะต้องมาร่วมงานที่วัดนี้เพี่อสักการะ  พระเจ้าอุ่นเมือง  ซึ่งเป็นพระประธานในวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

วัดป่าเป้า10
 วัดป่าเป้า17 วัดป่าเป้า18 วัดป่าเป้า20 วัดป่าเป้า19วัดป่าเป้า16

และถ้าหากเราเดินไปยังซอยข้างๆ  วัดป่าเป้า จะพบกับรรยากาศเงียบสงบของชุมชนเล็กๆ  และแปลกตาเพราะที่นี้คือชุมชนเล็กๆ ของพี่น้องชาวไทใหญ่ ซึ่งพวกเขาได้มาตั้งรกรากกันนานแล้ว

คุณจะได้พบกับสินค้าที่แสดงถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทใหญ่  ซึ่งคุณอาจไม่คุ้นเคย แต่มีความสำคัญสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะคนรุ่นหลังๆ ที่จากบ้านเกิด (พวกเขาจะเรียกว่าเมืองนอก) มาหางานทำ มาสร้างชีวิตภายใต้ความหวังในดินแดนแม่ระมิงค์

เสียงเพลงจากซีดีนักร้องชาวไทใหญ่ ที่วางขาย ณ ที่นี้หมอดูชาวไทใหญที่คอยให้บริการ  ของชำ และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ คือสิ่งที่จะทำให้พวกเขาคลายความเหงาคลายความคิดถึงพ่อแม่ที่จากมา…แม้ก่อนหน้านั้นวัฒนธรรม ประเพณี และการทำลายชาติพันธุ์ไทใหญ่โดยเผด็จการทหารพม่า อาจทำให้ชาติเกือบสูญสิ้น แต่ก็มาเริ่มใหม่ได้ ณ ดินแดนแห่งนี้ ดินแดนล้านนาที่ให้โอกาสแก่ทุกๆ คนเสมอ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -