Home ที่เที่ยว วัดป่าเจริญธรรม อำเภอสันป่าตอง

วัดป่าเจริญธรรม อำเภอสันป่าตอง

2071

วัดป่าเจริญธรรม36 วัดป่าเจริญธรรม8 วัดป่าเจริญธรรม11

ท็อปเชียงใหม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวซื้อของที่ กาดงัววันเสาร์ จากนั้นขากลับเข้าเมือง จึงแวะสักการะพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ที่วัดป่าเจริญธรรม อยู่ใกล้ๆ กับกาดงัวนี้เลยครับ ภายในวัดนั้น เงียบสงบ สามารถติดต่อมาทำวิปัสสนากรรมฐาน หรือทำสมาธิกันได้ครับ

หลังจากที่ท็อปเชียงใหม่ไม่ได้มาวัดป่าเจริญธรรมหลายปีแล้ว  พอเข้ามาภายในวัดป่าเจริญธรรมนี้ ก็เห็นมีศาสนวัตถุที่สร้างขึ้นมากมาย สวยงามเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ทุกสิ่งๆ ล้วนเกิดขึ้นจากศรัทธา เห็นแล้วรู้สึกดีมากที่ได้เห็นพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง

วัดป่าเจริญธรรม48 วัดป่าเจริญธรรม45 วัดป่าเจริญธรรม32

พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

วัดป่าเจริญธรรม22 วัดป่าเจริญธรรม24

รูปปั้นคติธรรมของสองพี่น้องที่มีอันจะกิน แต่กลับใช้ชีวิตผิดๆ ต้องลองพาครอบครัวมาที่วัดแห่งนี้ครับจะได้อะไรหลายอย่างกลับไป

วัดป่าเจริญธรรม29

รูปปั้นตอนเจ้าชายสิทธัตถะประสูติ

วัดป่าเจริญธรรม2 วัดป่าเจริญธรรม25 วัดป่าเจริญธรรม39

ภาพซ้ายองคุลีมานไล่ตามพระพุทธเจ้า   ภาพกลางเสาอโศกจำลอง   ภาพขวาพระเจดีย์

ประวัติย่อวัดป่าเจริญธรรม

วัดป่าเจริญธรรม28วัดป่าเจริญธรรม เป็นวัดที่มีพระพุทธไสยาสน์ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ พระประธานนามว่า “พระพุทธพิมลมาศนิมิตศรีสันติสทธิ์ธรรมมงคล” ประดิษฐานอยู่ มีความสูง 9.9 เมตร ยาว 69 เมตรและมีสถานที่เป็นแหล่งสอนธรรมะ มีรูปปั้น และรูปวาดต่างๆ ในสมัยอดีต อีกทั้งยังมีรูปปั้นจำลองตำนานต่างๆ เช่น ตำนานหนองสะเรียม อยู่ภายในวัด วัดป่าเจิรญธรรม ตั้งอยู่ริมถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ทางหลวงหมายเลข 108 บริเวณกิโลเมตรที่ 25 ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2492 โดยคณะพระกัมมัฎฐานผู้เกรียงไกรในพระธรรม ได้มาวางรากฐานในเนื้อที่ดิน 13 ไร่ โดยประกาศสัจธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างเอาจริงเอาจัง จนเป็นเหตุให้ศรัทธาประชาชนเริ่มตื่นตัว ก่อการฟังธรรมอย่างไม่เคยมีมาก่อนในระแวกนั้น จนเป็นเหตุให้ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงถึงขึ้นเอาเป็นเอาตาย แต่แล้วมรสุมนั้นก็สลายตัวลงด้วยหลักอนิจจัง นับแต่นั้นมาศรัทธาประชาชนก็เริ่มสนใจ วัดป่าขึ้นโดยลำดับ แต่บางปีได้มีพระไม่ดีมาบริหารวัดเป็นเหตุให้เสื่อมถอยด้วยศรัทธา ก็มีบางครั้งจะหาศรัทธามาฟังเทศน์สักคนก็หายาก ศรัทธาชุดเดิมจึงรอคอยดูท่าทีของพระเมื่อมีพระดีมาบริหารก็เริ่มก่อตัวขึ้นอีก และทุ่มเทกำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังความคิดเข้าบริหารวัดอีก ชนิดตีนยันฟันกัดแม้ชีวิตก็ยอมถวาย

วัดป่าเจริญธรรม42วัดป่าเจริญธรรม20 ช้างเอราวัณ เป็นช้างเผือกประเสริฐ เป็นช้างทรงของพระธรรมิกราช  ชนะศัตรูทุกหมู่เหล่า พระองค์ทรงใช้ในเวลาปราบยุคเข็ญ ใครรู้ใครเห็นเป็นสิริมงคล

วัดป่าเจริญธรรม44 วัดป่าเจริญธรรม43

วัดป่าเจิรญธรรม ตั้งอยู่ริมถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ทางหลวงหมายเลข 108 บริเวณกิโลเมตรที่ 25 ก่อตั้งเมื่อพ พ.ศ.2492 โดยคณะพระกัมมัฎฐานผู้เกรียงไกรในพระธรรม ได้มาวางรากฐานในเนื้อที่ดิน 13 ไร่ โดยประกาศสัจธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างเอาจริงเอาจัง จนเป็นเหตุให้ศรัทธาประชาชนเริ่มตื่นตัว ก่อการฟังธรรมอย่างไม่เคยมีมาก่อนในระแวกนั้น จนเป็นเหตุให้ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงถึงขึ้นเอาเป็นเอาตาย แต่แล้วมรสุมนั้นก็สลายตัวลงด้วยหลักอนิจจัง นับแต่นั้นมาศรัทธาประชาชนก็เริ่มสนใจ วัดป่าขึ้นโดยลำดับ แต่บางปีได้มีพระไม่ดีมาบริหารวัดเป็นเหตุให้เสื่อมถอยด้วยศรัทธา ก็มีบางครั้งจะหาศรัทธามาฟังเทศน์สักคนก็หายาก ศรัทธาชุดเดิมจึงรอคอยดูท่าทีของพระเมื่อมีพระดีมาบริหารก็เริ่มก่อตัวขึ้นอีก และทุ่มเทกำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังความคิดเข้าบริหารวัดอีก ชนิดตีนยันฟันกัดแม้ชีวิตก็ยอมถวาย โดยได้รับการตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2514 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2516 นอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อยใจแล้ว วัดป่าเจริญธรรมยังมีตำนานเรื่องเล่าขาน “ผียืมถ้วยชาม” อีกด้วย

วัดป่าเจริญธรรม47 วัดป่าเจริญธรรม49

ที่ตั้งและการเดินทางไปวัดป่าเจริญธรรม

เลขที่ 126, หมู่ที่/หมู่บ้าน 15 บ้านหนองสะเรียม ถ. เชียงใหม่ – ฮอด. ตำบล ยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

จากตัวเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าไปยังอำเภอสันป่าตองทางหลวงหมายเลข 108 เส้นทางเดียวกับไปดอยอินทนนท์ พอถึงตัวอำเภอสันป่าตองก็ขับตามถนนไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร วัดป่าเจริญธรรมจะอยู่ขวามือ ต้องยูเทรินกลับมาเข้าประตูวัด

โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า