Home ที่เที่ยว ถ้ำ วัดถ้ำดอยโตน สถานที่ปฏิบัติธรรมอันสงบ แม่วาง

วัดถ้ำดอยโตน สถานที่ปฏิบัติธรรมอันสงบ แม่วาง

6165

จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่อย่างมากมาย นับว่าเป็นบุญของคนที่นี้จริงๆ  วัดหลายๆ แห่งเหมาะกับการทำจิตใจให้สงบ ท่ามกลางธรรมชาติและสิ่งแแวดล้อมที่เอื้อให้ประสบความสำเร็จ

ท็อปเชียงใหม่พาไปที่วัดถ้ำดอยโตนในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่เงียบและเป็นสถานที่สำหรับผู้ต้องการปฎิบัติธรรมมาเยือนกันมากที่หนึ่ง ผู้ฝึกจะมีคอร์ส 3 วันและ 7 วัน ให้เลือกตามสะดวก  ฝึกโดยพระอาจารย์ นาวี ปิยะทัสสี เจ้าอาวาสวัดถ้ำดอยโตน ท่านสอนเก่ง และมีเทคนิค  วิธีการที่ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจในหลักธรรมะอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และนำมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของศูนย์ปฏิบัติธรรมได้ที่ คลิก

วัดถ้ำดอยโตน  ตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขา ที่เคยเป็นทุ่งนามาก่อน ทิศเหนือเป็นหน้าผาสูงชันของเทือกเขาดอยโตน บนยอดเขาเป็นที่ตั้งขององค์พระเจดีย์-พระบรมธาตุดอยโตน ด้านล่างเป็นถ้ำใหญ่ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมลักษณะของเทือกเขาจะค่อยๆ  ลดระดับความสูง ลาดเอียงต่ำลงไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ ทิศตะวันตกเป็นทุ่งนา ลักษณะเป็นนาขั้นบันได ชายขอบทุ่งนาเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำวางและแม่น้ำแม่สะป๊อก

วัดถ้ำดอยโตน (27)

วัดถ้ำดอยโตน (22) วัดถ้ำดอยโตน (26) วัดถ้ำดอยโตน (30)
วัดถ้ำดอยโตน (31) วัดถ้ำดอยโตน (25)

พื้นที่วัดตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากชุมชน 1 กิโลเมตร,  18 กม.จากอำเภอแม่วาง 55 กม. จากตัวจังหวัดเชียงใหม่(ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวจังหวัด)

หมู่บ้านชาวเขาชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงตั่งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ทางด้านทิศตะวันตกของวัด ซึ่งถูกกั้นไว้ด้วยทุ่งนาและแม่น้ำ จากจุดที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน หากเดินย้อนขึ้นไปประมาณ 1 ชั่วโมงตามทางเดินเท้าเลาะริมฝั่งแม่น้ำวาง ท่านจะได้พบกับบรรยากาศธรรมชาติอันงดงามของน้ำตกประมาณ 10 กว่าจุด

วัดถ้ำดอยโตน (2) วัดถ้ำดอยโตน (3)

ประวัติวัดถ้ำดอยโตน 

ความหมายและที่มาของชื่อวัดถ้ำดอยโตน

ถ้ำ: ลักษณะโพรงหิน หรืออุโมงค์หินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตามเทือกเขาหินปูน
ดอย: ภูเขา เทือกเขา
โตน: เป็นสำเนียงภาษาเชียงใหม่ – ลานนา ตรงกับ โทน ในภาษาไทย หมายถึงหนึ่งเดียวโดดๆ เดี่ยวๆ เช่นคำว่า ลูกโทน กระเทียมโทน เป็นต้น

ถ้ำดอยโตน จึงเป็นชื่อเรียกขาน เป็นที่รู้จักกันของชุมชนในท้องถิ่น

มูลเหตุ / สาเหตุ / เหตุผลในการจัดตั้งวัด
เนื่อง จากสภาพของหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแม่สะป๊อก ตำบลแม่วินฯ ก่อนที่จะสร้างวัดถ้ำขึ้นมานั้น เดิมทีมีสถานที่บำเพ็ญกุศลของชาวบ้านอยู่ก่อนแล้ว เป็นลักษณะของอาศรม หรือที่พักสงฆ์ที่หน่วยงานของพระธรรมจาริกได้สร้างไว้ เมื่อสภาพของหมู่บ้านพัฒนาขึ้นมาถึงจุดหนึ่ง หน่วยงานพระธรรมจาริกได้ย้ายออกไปยังถิ่นที่กันดารกว่า สภาพของที่พักสงฆ์จึงตกเป็นสภาพอาศรมร้างไม่มีพระอยู่ประจำเป็นที่แน่นอน เป็นเพียงที่พักอาศัยของพระธุดงค์ที่จาริกผ่านไปมา และที่สำคัญก็คือที่พักสงฆ์ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆ จึงไม่สามารถสร้างวัดที่ถูกต้องตามกฎกระทรวงได้ ชาวบ้านจึงต้องหาสถานที่ใหม่ที่มีเอกสารสิทธิ์ในการสร้างวัด ซึ่งก็คือที่ดินที่ตั้งของวัดถ้ำดอยโตนในปัจจุบัน

วัน เดือน ปี ในการจัดตั้งวัด
เริ่ม สร้างวัดและมีพระภิกษุ/สามเณรจำพรรษา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2529 ยื่นเรื่องขออนุญาตสร้างวัดปี พ.ศ.2538 ได้รับการประกาศตั้งวัดจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2540

อาณาบริเวณ จำนวนเนื้อที่…ไร่ / งาน / ตร.วา เอกสารสิทธิ์ที่ดิน
พื้นที่ วัดจำนวน 11 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา เอกสารสิทธิ์ที่ดิน นส. 3 เลขที่ 146 เล่ม 1 หน้า 99 สารบบ หมู่ที่ 5(6) ต.แม่วิน อ.แม่วาง (อ.สันป่าตอง) จ.เชียงใหม่

อาณาเขต แต่ละทิศ
ทิศเหนือ จดที่ว่างเปล่า
ทิศใต้ จดที่ว่างเปล่า
ทิศตะวันออก จดที่ว่างเปล่า
ทิศตะวันตก จดลำเหมือง

ผู้นำในการจัดตั้งวัด
เมื่อ กลางปี พ.ศ.2528 พระอาจารย์ปิยทัสสี ได้จาริกธุดงค์ผ่านมาศรัทธาชาวบ้านได้นิมนต์ให้ท่านโปรดเมตตาจำพรรษา ณ ที่พัก สงฆ์ท้ายหมู่บ้าน และกลางพรรษานั้นเองที่ พระคุณท่านได้ปรึกษาชาวบ้านว่า พวกเราน่าจะเสาะหาสถานที่ที่สัปปายะกว่านี้ สำหรับการสร้างวัดใหม่ ในรูปแบบที่เป็นศูนย์ของการศึกษาและปฏิบัติธรรม ชาวบ้านจึงนำท่านไปสำรวจสภาพของถ้ำดอยโตน สภาพถ้ำเป็นถ้ำใหญ่ 2 ชั้น ลักษณะเป็นกึ่งถ้ำ กึ่งเพิงผา (ผาเงิบ) ภายในถ้ำมีอากาศเย็นเคลื่อนออกจากถ้ำชั้นในมายังถ้ำชั้นนอกตลอดเวลา ไม่อับชื้นเหมือนลักษณะถ้ำทั่วไป และลักษณะ เด่นที่สุดคือบริเวณที่ราบทุ่งนาหน้าถ้ำ ซึ่งกว้างถึง 11 ไร่มีเอกสารสิทธิ์พร้อม (นส. 3) ทุกอย่าง เป็นที่พอใจของท่านอาจารย์ ปิยทัสสีมาก และท่านก็บอกชาวบ้านว่าจะนำเรื่องการสร้างวัดใหม่นี้ไปปรึกษากับคณะสงฆ์ อำเภอสันป่าตอง (สมัยนั้นยังไม่แยกอำเภอแม่วาง)

พระเดชพระคุณท่าน อาจารย์พระครูขันตยาภรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ สันป่าตองในยุคนั้น ท่านเมตตารับเรื่องปรึกษา พร้อมทั้งเมตตารับเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในนามคณะสงฆ์อำเภอสันป่าตองทุกวัด ท่านเจ้าคณะฯ ได้ยกเรื่องการสร้างวัดใหม่เข้าในโครงการ “วัดแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ของคณะสงฆ์และประชาชนในเขตอำเภอสันป่าตองเพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์ในหลวง ร.9 ซึ่งจะมีพระชนมายุครบ 60 ชันษาในปี พ.ศ. 2530

คุณ ร.ต.ท.ทวี เชมนะสิริ คุณนายคำปุ๋ย เชมนะสิริ เจ้าของที่ดินที่นาหน้าถ้ำ มีจิตศรัทธาแรงกล้าน้อมที่ดินผืนนี้มอบถวายแด่คณะสงฆ์อำเภอสันป่าตอง เพื่อร่วมสร้างวัด ร่วมเทิดพระเกียรติในหลวง ในนามคณะสงฆ์และชาวพุทธทุกท่านขอแสดงความยินดีและร่วมอนุโมทนาในกุศลบารมี ทานอันยิ่งนี้

เสนาสนะ / สถานที่พักอาศัย
ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 1 หลัง
ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร จำนวน 1 หลัง
โรงครัว/โรงทานมังสวิรัติ กว้าง 10 เมตร ยาว 23 เมตร จำนวน 1 หลัง
กุฏิพระสงฆ์/ที่พักผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายชาย กว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร จำนวน 9 หลัง
ที่พักอุบาสิกา/ผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิง กว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร จำนวน 11 หลัง
ห้องน้ำ/ห้องสุขา สำหรับบุคคลภายนอก (ชาย) จำนวน 5 ห้อง
ห้องน้ำ/ห้องสุขา สำหรับบุคคลภายนอก (หญิง) จำนวน 5 ห้อง
ห้องน้ำ/ห้องสุขาผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายชาย จำนวน 5 ห้อง
ห้องน้ำ/ห้องสุขาผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิง จำนวน 5 ห้อง

พระเจดีย์ศิลปะองค์พระเจดีย์พุทธคยา จำลองจากพระเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ ประเทศอินเดีย ฐานกว้าง 3.90 เมตร สูง 9.90 เมตร ดำเนินการสร้างโดย ท่าน พระอาจารย์ปิยทัสสี – ประธานฝ่ายสงฆ์ คุณบุญรอด คุณจิรภัทร หนูประสิทธิ์, คุณชาตรี หอมรังสฤษดิ์, คุณสมชาย คุณวนิดา วิทวัสพันธ์ สามครอบครัวเป็นประธานฝ่ายฆราวาส สร้างประกอบพิธีบรรจุพระธาตุเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 ตรงกับวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เพ็ญเดือน 3

ลำดับเจ้าอาวาสวัด
พระอาจารย์นาวี ปิยทัสสี ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดตั้งแต่เริ่มสร้างวัดจนถึงปัจจุบัน

ไวยาวัจกร
นายบุญช่วย อาจหาญ

กรรมการวัด
นายจับ ศิริชัย
นายบุญช่วย อาจหาญ
นายยืน คำมา
นายหมวก ติ๊บมูล
นายเสงี่ยม คำมา
นายเปี่ยน ใจดี
นายมิตร ใจอินทร์

(พระอาจารย์นาวี ปิยทัสสี)
ประธานสงฆ์วัดถ้ำดอยโตน

วัดถ้ำดอยโตน (5) วัดถ้ำดอยโตน (52)วัดถ้ำดอยโตน (47) วัดถ้ำดอยโตน (8) วัดถ้ำดอยโตน (10) วัดถ้ำดอยโตน (14) วัดถ้ำดอยโตน (15) วัดถ้ำดอยโตน (17) วัดถ้ำดอยโตน (18) วัดถ้ำดอยโตน (20) วัดถ้ำดอยโตน (21) วัดถ้ำดอยโตน (23) วัดถ้ำดอยโตน (32) วัดถ้ำดอยโตน (36) วัดถ้ำดอยโตน (39) วัดถ้ำดอยโตน (41)

การเดินทาง

จากเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่อำเภอสันป่าตอง ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ประมาณ 200เมตร  จะมีสามแยกไปทางขวามือตรงข้ามกับธนาคารกสิกรไทย  เพื่อเข้าสู่อำเภอแม่วางตามทางหลวงหมายเลข 1013  ผ่านจุดที่ควรสังเกตดังนี้ตลาดบ้านกาด โรงพยาบาลแม่วาง ถนนเลียบริมน้ำแม่วาง บ้านสบวิน จนถึงวัดแม่สะป็อกมีรูปปั้นสิงห์ตัวใหญ่หน้าวัด เลี้ยวซ้ายเข้าไปทางน้ำตกแม่วางประมาณ 500 เมตร ถึงวัดถ้ำดอยโตน

วัดถ้ำดอยโตน

การติดต่อ วัดถ้ำดอยโตน

วัดถ้ำดอยโตน 128 หมู่ 5 บ้านแม่สะป๊อก ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
โทร: 053268511 (คอร์สปฏิบัติธรรม )
อีเมล์ : doitcmm@gmail.com


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน