หน้าแรกที่เที่ยววัดชัยศรีภูมิ์ ศรีเมืองเชียงใหม่

วัดชัยศรีภูมิ์ ศรีเมืองเชียงใหม่

วัดชัยศรีภูมิ์1 วัดชัยศรีภูมิ์2วัดชัยศรีภูมิ์4

วัดชัยภูมิ์ วัดใหญ่ที่ตั้งอยู่ติดกับแจ่งศรีภูมิ กำแพงสีขาวสูงๆ นั่นแหละครับด้านในเข้าไปก็จะเจอวิหารลายสีเหลืองสวยงาม เป็นหนึ่งในวัดสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ที่อยากให้แวะไปเยี่ยมชมกันครับ

พญาแก้วภูตาธิปราชเจ้า หรือพระเมืองแก้ว กษัตริย์ราชวงค์มังราย  โปรดให้สร้างวัดชัยศรีภูมิ์  เมื่อ พ.ศ.2062 ตามตำแหน่งศรีเมือง ในคัมภีร์มหาทักษา บริเวณที่ตั้งวัดเคยมีต้นนิโครธ ถือเป็นไม้เสื้อเมือง อันเป็นที่มาของสิริมงคล ความอุดมสมบูรณ์ และเดชานุภาพ จึงได้ชื่อว่า ศรีภูมิ์ วัดนี้ได้รับการบูรณะ เมื่อ พ.ศ.2380 สมัยเจ้าหลวงพุทธวงศ์  เรียกกันทั่วไปว่าวัดปันต๋าเกิ๋น

wat

ประวัติความเป็นมา

วัดชัยศรีภูมิ์ เดิมชื่อวัด วัดพันต๋าเกิ่น เพราะพันตาเกิ๋นเป็นประธานในการสร้างวัดแล้วมาเปลี่ยน ชื่อเป็น วัดชัยศรีภูมิ์ ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ในปัจจุบัน เพราะอยู่ใกล้แจ่งศรีภูมิได้รับพระราชาทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ประมาณ พ.ศ. 2498 ตามที่ระบุในประวัติวัด เขตวิสุงคามสีมากว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร วัดนี้สร้างในสมัยพระเมืองแก้วครองราชย์
จุลศักราช 883 หรือ พ.ศ. 2064 ปีมะเส็ง

เจ้านายผู้ปกครองทางภาคกลางได้ส่งราชสาสน์มายังพระเมืองแก้ว เพื่อผูกไมตรีจิตรมิตรภาพกับเชียงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากว่าทางภาคกลางได้รู้กิติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระไม้แก่นจันทร์แดงซึ่งพระเจ้าปรเสนทิโกศล ทรงสร้างถวายก่อนพุทธนิพพาน ๗ ปี จึงได้เกิดศรัทธาความเชื่อ ความเลื่อมใสเป็นยิ่งนักปราถนาจักได้ เพื่อสักการะบูชาในต้นรัตนโกสินทร์ วัดชัยศรีภูมิ์หรือวัดปันต๋าเกิ๋น ได้รกร้างเป็นเวลานานจนกระทั่งปี พ.ศ. 2380 ได้มีการแผ้วถาง เพื่อให้พระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม โดยการนำของพระราชครู ในปี พ.ศ. 2384 ได้มีการสร้างพระอุโบสถ พ.ศ. 2386 ได้มีการฉลองพระอุโบสถและบวชบวชพระนอนวัดชัยศรีภูมิ์ ปีพ.ศ. ๒๓๘๗ ได้สร้างกุฏิสงฆ์ความสำคัญของวัดเป็นวัดเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศรีของเมืองเชียงใหม่ เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้ แก่นจันทร์แดง รัชกาลพระเจ้าเมืองแก้ว

วัดชัยศรีภูมิ์3 วัดชัยศรีภูมิ์5 วัดชัยศรีภูมิ์11


สิ่งก่อสร้างภายในวัด

วิหาร บูรณะใหม่หลังคา 2 ชั้น 2 ตับ หางหงษ์เป็นรูปแบบนาคสดุ้งประดับด้วยแก้วอังวะ โก่งคิ้วมีรวงผึ้ง หน้าบันประดับด้วยนารยณ์ทรงครุฑ และประดับด้วยไม้แกะสลักคันทวยเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองอุโบสถเจดีย์ ทรงปราสาท ซุ้มพระพุทธรูปยืนในซุ้มจรนัม ๔ ด้าน เหนือองค์ระฆังตั้งแต่บัลลังก์ถึงปล้องไฉนประดับด้วยกระจกสี ปลียอดหุ้มด้วยทองจังโก มีฉัตรประดับ เจดีย์มีกำแพงแก้วล้อมรอบ 4 ด้าน

ปูชนียวัตถุ
มีพระพุทธรูป พระประธานเป็นพระพุทธรูปแบบล้านนาอิทธิพลสุโขทัยปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบเกศาเป็นแบบเปลวเพลิง

วัดชัยศรีภูมิ์6 วัดชัยศรีภูมิ์7 วัดชัยศรีภูมิ์8 วัดชัยศรีภูมิ์9

ลักษณะความสำคัญและจุดเด่น

วัดชัยภูมิ์ เป็นหนึ่งในวัดสำคัญของเมืองเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเชียงใหม่ วัดนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศรีของเมืองตามหลักทักษาเมืองโบราณประเพณีเจ้านายก็ดี ประชาชนก็ดี มีความเชื่อว่า เมื่อต้องการสะเดาะเคราะห์ให้ไปท่าแม่น้ำปิง หน้าวัดชัยศรีภูมิ์์ จึงจะหมดเคราะห์ภัยทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง และจะได้รับความสุข ไม่โศกเศร้า สมนามของวัดอีกชื่อหนึ่ง คือ วัดอโสการาม แปลว่า อารามที่ไม่เศร้าโศก และวัดนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระไม้แก่นจันทน์แดงซึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศลสร้างถวายแด่พระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลอีกด้วย

สถานที่ตั้งวัดชัยศรีภูมิ์

วัดชัยศรีภูมิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 437 บ้านช้างม่อย ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 16 ตารางวา


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -