Tag Archives: OTOP หางดง

บ้านเหมืองกุง จากสิบสองปันนาสู่งานเครื่องปั้นดินเผา (OTOP)

บ้านเหมืองกุงอยู่ห่างจากเหมืองเชียงใหม่ 8 กิโลเมตร ออกมาจากต …

อ่านต่อ

สินค้าOTOP เสื้อคลุมสตรีผ้าฝ้ายพื้นเมือง

รหัสขนส่ง : 503109 รหัสผู้ประกอบการ : 501900079 ชื่อผลิตภัณฑ …

อ่านต่อ

สินค้าOTOP ไม้แกะสลักเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือมังกร9ตัว

รหัสขนส่ง : 504187 รหัสผู้ประกอบการ : 501500155 ชื่อผลิตภัณฑ …

อ่านต่อ

สินค้าOTOP เครื่องปั้นดินเผาตกแต่งลายโบราณ

รหัสขนส่ง : 504252 รหัสผู้ประกอบการ : 501500126 ชื่อผลิตภัณฑ …

อ่านต่อ