Tag Archives: โรงเรียนในอำเภอแม่แจ่ม

ข้อมูลโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านพุย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านพุย สังกัด สำนักงานเขตพื้ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด สังกัด สำนัก …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สังกัด สำนักงานเขตพ …

อ่านต่อ