Tag Archives: โรงเรียนขนาดใหญ่

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) สังกัด สำน …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สังกัด สำนักงาน …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนสันป่าสักวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สังกัด …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ