Tag Archives: เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา

สินค้าOTOP หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา(หม้อน้ำดินเผามาลี)

รหัสขนส่ง : 504239 รหัสผู้ประกอบการ : 502100041 ชื่อผลิตภัณฑ …

อ่านต่อ

สินค้าOTOP เครื่องปั้นดินเผาตกแต่งลายโบราณ

รหัสขนส่ง : 504252 รหัสผู้ประกอบการ : 501500126 ชื่อผลิตภัณฑ …

อ่านต่อ

สินค้าOTOP ช้างจุดยากันยุง(เครื่องปั้นดินเผาหินทราย)

รหัสขนส่ง : 504182 รหัสผู้ประกอบการ : 501500045 ชื่อผลิตภัณฑ …

อ่านต่อ