Tag Archives: สมาคมโรงแรมไทย

เชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมร่วมสัมมนาออนไลน์ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในหัวข้อ “สร้างกลยุทธ์ เตรียมพร้อมการฟื้นตัว หลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19” ฟรี

ธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจ …

อ่านต่อ

สมาคมโรงแรมไทย และ ยูบีเอ็ม เอเชีย เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมสภาอุตสาหกรรมโรงแรมไทย ครั้งที่ 20

สมาคมโรงแรมไทย และ ยูบีเอ็ม เอเชีย เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประ …

อ่านต่อ