Tag Archives: สมัยพญามังราย

วัดเชียงมั่น สักการะพระแก้วขาว

วิหารจตุรมุข นับเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่  ที …

อ่านต่อ