Tag Archives: วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม

สินค้าOTOP ชุดปูโต๊ะอาหาร(ชุดรองจานบนโต๊ะอาหาร)

รหัสขนส่ง : 504003 รหัสผู้ประกอบการ : 501300001 ชื่อผลิตภัณฑ …

อ่านต่อ

สินค้าOTOP ผ้าฝ้ายทอมือเพนท์ลาย(ลายลิขสิทธิ์)

รหัสขนส่ง : 503206 รหัสผู้ประกอบการ : 501200032 ชื่อผลิตภัณฑ …

อ่านต่อ

สินค้าOTOP กล่องกระดาษเช็ดหน้าเอนกประสงค์ปีกแมลง

รหัสขนส่ง : 504253 รหัสผู้ประกอบการ : 501200030 ชื่อผลิตภัณฑ …

อ่านต่อ