Tag Archives: ราชวงค์มังราย

วัดชัยศรีภูมิ์ ศรีเมืองเชียงใหม่

วัดชัยภูมิ์ วัดใหญ่ที่ตั้งอยู่ติดกับแจ่งศรีภูมิ กำแพงสีขาวสู …

อ่านต่อ