Tag Archives: พระบรมสารีริกธาตุ

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

ท็อปเชียงใหม่จะพาไปชมวัดใหญ่นอกเมือง ที่มีตำนานเรื่องราวมากม …

อ่านต่อ

สักการะพระเจ้าเก้าตื้อ ณ วัดสวนดอก (วัดบุปผาราม)

วัดสวนดอก วัดขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนถนนสุเทพ เป็นวัดที่นักท่องเที …

อ่านต่อ