Tag Archives: ประเพณีเลี้ยงผีดง

ศาลปู่แสะย่าแสะ ทางขึ้นวัดดอยคำ

ศาลปู่แสะย่าแสะ อยู่ตรงทางเลี้ยวขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ ผ่านไปผ่ …

อ่านต่อ