Tag Archives: ที่เที่ยวในเมือง

ชมอุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ ปณิธานจากศรัทธาอันแรงกล้า เพื่อฝากศิลป์แก่แผ่นดินล้านนา

ถ้าพูดถึงแหล่งศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน หลายคนคงต้ …

อ่านต่อ