Tag Archives: กลุ่มผู้ผลิตเจ้าของรายเดียว

สินค้าOTOP ผลิตภัณฑ์จากเส้นด้าย(ลูกบอลญี่ปุ่น)

รหัสขนส่ง : 504199 รหัสผู้ประกอบการ : 501900011 ชื่อผลิตภัณฑ …

อ่านต่อ

สินค้าOTOP กระโปรงผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติแต่งตีเกล็ด

รหัสขนส่ง : 503144 รหัสผู้ประกอบการ : 501900009 ชื่อผลิตภัณฑ …

อ่านต่อ

สินค้าOTOP กล่อมทิชชู่กระดาษสาทูอินวัน

รหัสขนส่ง : 504133 รหัสผู้ประกอบการ : 501900005 ชื่อผลิตภัณฑ …

อ่านต่อ

สินค้าOTOP เสื้อคลุมสตรีผ้าฝ้ายพื้นเมือง

รหัสขนส่ง : 503109 รหัสผู้ประกอบการ : 501900079 ชื่อผลิตภัณฑ …

อ่านต่อ