หน้าแรกที่ช็อปของฝากร้านขายของที่ระลึก เชียงใหม่

ร้านขายของที่ระลึก เชียงใหม่

รวมรายชื่อร้านของที่ระลึกสวยๆ ในเชียงใหม่ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ

1
ชื่อร้าน Elephants
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง 8 ซ. 1 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200
เบอโทร 053 894 071 , 083-2039991
เว็บไซต์ www.baanjangnak.com
2
ชื่อร้าน EZA Design’s
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง 44 ถ. นิมมานเหมินท์ ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200
เบอโทร 081-8848610 , 084-3697506, 053 868 670
เว็บไซต์ www.eza-design.com
3
ชื่อร้าน Nok ‘Em Ded Designs
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง 162/5 ถ.พระปกเกล้า (ตรงข้ามวัดเจดีย์หลวง) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอโทร 087-0344067
เว็บไซต์ www.nokemded.com
4
ชื่อร้าน Sofia
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า ชั้น G ตรงข้ามกับอควาเรียม
เบอโทร 089-5528157
เว็บไซต์ www.sofiathailand.com
5
ชื่อร้าน The House Ginger
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง 199 ถ. มูลเมือง ต. ศรีภูมิ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
เบอโทร 053 419 011 , 053 419 014, 053 419 010
อีเมล์ contact@thehousethailand.com
6
ชื่อร้าน Under the Bo Antique
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ ชั้น 2 ห้อง 22-23 ถ. ช้างคลาน ต. ช้างคลาน อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50100
เบอโทร 053 818 831 , 081-8850597
เว็บไซต์ www.antique-arts-asia.com
7
ชื่อร้าน กษมา
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง 8/1 ถ. นิมมานเหมินท์ ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200
เบอโทร 053 400 442 , 053 210 382
เว็บไซต์ www.kasama-kasama.com
8
ชื่อร้าน เก็ดตะหวา
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง บ้านถวาย โซน 4 อ. หางดง จ. เชียงใหม่
เบอโทร 053 433 901 , 081-7530312
9
ชื่อร้าน ครอสโรดเอเชีย
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง 214/7 ถ. หางดงท่าขี้เหล็ก ต. บ้านถวาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230
เบอโทร 053 434 650, 053 434 658
เว็บไซต์ www.CrossroadsAsia.com
10
ชื่อร้าน คัลเลอร์ แฟคทอรี่
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง 154-156 ถ. เจริญราษฎร์ ต. วัดเกต อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50000
เบอโทร 053 246 448-9 , 081-9526070
เว็บไซต์ www.colourfac.com
11
ชื่อร้าน คิดส์ ฟิวชั่น
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง โครงการเดอมาเช่ ชั้น 2 ซ. 5 ถ. นิมมานเหมินท์ ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200
เบอโทร 084-8074566 , 086-1821362
เว็บไซต์ www.kidsfusion.com
12
ชื่อร้าน เดอแกลอรี่
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง 16 ม.8 ต. หนองแก้ว อ. หางดง จ. เชียงใหม่
เบอโทร 053 441 575 , 081-5682000
13
ชื่อร้าน ติดตาติดใจ
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง 4/3 ซ. 5 ถ. นิมมานเหมินท์ ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200
เบอโทร 053 212 115
14
ชื่อร้าน โนวาคอลเล็คชั่น
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง 179 ถ. ท่าแพ ต. ช้างคลาน อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50100
เบอโทร 053 273 058, 053 206 134
เว็บไซต์ www.nova-collection.com
15
ชื่อร้าน บาซาเรล
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง 192/4 ถ. บ้านถวาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่
เบอโทร 086-3028110 , 086-9891980
เว็บไซต์ www.bazalel.com
16
ชื่อร้าน บีทรีเจมส์
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง บ้านถวายโซน 4 ชั้น 2 อ. หางดง จ. เชียงใหม่
เบอโทร 053 023 938 , 089-9163422 , 089-0371779
เว็บไซต์ www.btreegems.com
17
ชื่อร้าน เปรมประชา คอลเลคชั่น
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง 224 ถ. เชียงใหม่-สันกาแพง ต. สันกลาง อ. สันกาแพง จ. เชียงใหม่
เบอโทร 053 338 540 , 053 338 857
เว็บไซต์ www.prempracha.com
18
ชื่อร้าน พีคอลเล็คชั่น
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง 120/33 ถ. เชียงใหม่-สันกาแพง ต. สันกลาง อ. สันกาแพง จ. เชียงใหม่
เบอโทร 053 339 351 , 089-6342699
เว็บไซต์ www.pcollection.com
19
ชื่อร้าน ภูตะวันเนเจอร์ดีไซน์
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง บ้านถวาย โซน 3 ถ. บ้านถวาย อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
เบอโทร 089-4358359 , 085-0319398 , 089-4358359
เว็บไซต์
20
ชื่อร้าน รอยัลออคิดคอลเลคชั่น
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง 94-120 ถ. เจริญเมือง ต. วัดเกต อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50000
เบอโทร 053 245 598
เว็บไซต์ www.siamroyal.com
21
ชื่อร้าน ลานนาซิลเวอร์
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง 390 ถ. ท่าแพ ต. ช้างคลาน อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50100
เบอโทร 053 232 890
เว็บไซต์ www.lannasilvercm.com
22
ชื่อร้าน สวัสดีเจ้าเชียงใหม่
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง 2/6 ซ. 3 ถ. นิมมานเหมินท์ ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200
เบอโทร 053 218 206 , 089-1917210
เว็บไซต์ www.sawasdeejao.com
23
ชื่อร้าน อัญมณี
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง ชั้น 2 ล็อค 213-214 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า
เบอโทร 053 274 028
เว็บไซต์ www.aymnjewel.com
24
ชื่อร้าน อาสนะ เดคอเรชั่น
ประเภท ของที่ระลึก
ที่ตั้ง 190 ถ. บ้านถวาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่
เบอโทร 053 433 753 , 086-4313753
อีเมล์ asanadecor@yahoo.com
25
 ถนนคนเดิน กาดซุ่มมืด
ถนนคนเดิน / ตลาด
หน้าห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว ทุกวัน พฤหัสบดี-เสาร์ 18.00-22.00
26
ชื่อร้าน ตลาดวโรรส
ประเภท ถนนคนเดิน / ตลาด
ที่ตั้ง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอโทร 053 232 592, 089-5586455
เว็บไซต์ www.warorosmarket.com
27
ถนนคนเดิน ถนนคนเดินท่าแพวันอาทิตย์
ประเภท ถนนคนเดิน / ตลาด
ที่ตั้ง ประตูท่าแพ ถ.ราชดาเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอโทร 081-9523246
เว็บไซต์ www.walkingstreetcm.com
28
ถนนคนเดิน ถนนคนเดินวัวลายวันเสาร์
ประเภท ถนนคนเดิน / ตลาด
ที่ตั้ง ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
29
ถนนคนเดิน ถนนคนเดินสายหัตถกรรมสันกาแพง
ประเภท ถนนคนเดิน / ตลาด
ที่ตั้ง อ.สันกาแพง
30
ชื่อร้าน Chilli Antiques & Arts
ประเภท สินค้าหัตถกรรม
ที่ตั้ง 125 ถ. บ้านถวาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่
เบอโทร 053 433 281
เว็บไซต์ www.chilliantiques.com
31
ชื่อร้าน Oriental Artifacts
ประเภท สินค้าหัตถกรรม
ที่ตั้ง 120/35 ถ. เชียงใหม่-สันกาแพง ต. สันกลาง อ. สันกาแพง จ. เชียงใหม่
เบอโทร 053 339 331
เว็บไซต์ www.orientalartifacts.info
32
ชื่อร้าน The Mandala
ประเภท สินค้าหัตถกรรม
ที่ตั้ง 153 ถ. บ้านถวาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่
เบอโทร 081-4909251
33
ชื่อร้าน โกลเด้นท์ ไทรแองเกิล
ประเภท สินค้าหัตถกรรม
ที่ตั้ง 82 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ฮอด อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เบอโทร 053 434 700
เว็บไซต์ www.goldentriangle.co.th
34
ชื่อร้าน โจลี่ ฟาร์ม
ประเภท สินค้าหัตถกรรม
ที่ตั้ง 8/3 ถ. เชียงใหม่-สันกาแพง อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50000
เบอโทร 053 116 777-8
เว็บไซต์ www.joliefemme.com
35
ชื่อร้าน ชันวัตร ไหมไทย
ประเภท สินค้าหัตถกรรม
ที่ตั้ง 145/1-2 ถ. เชียงใหม่-สันกาแพง ต. สันกลาง อ. สันกาแพง จ. เชียงใหม่
เบอโทร 053 338 053-5, 053 338 475
เว็บไซต์ www.ShinnawatraThaiSilk.co.th
36
ชื่อร้าน เชียงใหม่ คอตตอน
ประเภท สินค้าหัตถกรรม
ที่ตั้ง 141/6 ถ. ราชดาเนิน ต. พระสิงห์ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200
เบอโทร 053 814 413 , 089-7575659
เว็บไซต์ www.chiangmaicotton.com
37
ชื่อร้าน ดอน ดีไซน์
ประเภท สินค้าหัตถกรรม
ที่ตั้ง 192 ถ. บ้านถวาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่
เบอโทร 053 433 909 , 086-6704624
เว็บไซต์ www.dondesigns.net
38
ชื่อร้าน เดอ สยาม
ประเภท สินค้าหัตถกรรม
ที่ตั้ง 132 ม.1 ถ. เชียงใหม่-ฮอด ต. บ้านแหวน อ. หางดง จ. เชียงใหม่
เบอโทร 053 441 545 , 081-6688464
เว็บไซต์ www.design-antiques.com
39
ชื่อร้าน นอร์ทเทิร์น วิลเลจ
ประเภท สินค้าหัตถกรรม
ที่ตั้ง เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอรพอร์ต เลขที่ 2 ถ. มหิดล ต. หายยา อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50100
เบอโทร 053 999 199, 053 999 100
40
ชื่อร้าน วาสนา คอลเลคชั่น
ประเภท สินค้าหัตถกรรม
ที่ตั้ง 69 หมู่ 13 ต.สันกาแพง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ 50130
เบอโทร 053 392 161, 053 392 447
เว็บไซต์ www.wasana21.com
41
ชื่อร้าน สตูดิโอแน่นหนา
ประเภท สินค้าหัตถกรรม
ที่ตั้ง ซ. 1 ถ. นิมมานเหมินท์ ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200
เบอโทร 053 895 136
เว็บไซต์ www.studio-naenna.com
42
ชื่อร้าน สบเมย อาร์ต
ประเภท สินค้าหัตถกรรม
ที่ตั้ง 150/10 ถ. เจริญราษฎร์ ต. วัดเกต อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50000
เบอโทร 053 306 123, 053 212 935
เว็บไซต์ www.sopmoeiarts.com
43
ชื่อร้าน พันทิพย์พลาซ่า
ประเภท ห้างร้าน
ที่ตั้ง 152/1 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เบอโทร 053 288 370,053 288 383
เว็บไซต์ www.pantipplaza.com
44
ชื่อร้าน มีโชคพลาซ่า
ประเภท ห้างร้าน
ที่ตั้ง แยกรวมโชคมีชัย ถ.เชียงใหม่-พร้าว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอโทร 053 240 745 , 053 240 777
เว็บไซต์ www.meechokplaza.com
45
ชื่อร้าน ริมปิง
ประเภท ห้างร้าน
ที่ตั้ง 199/8 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ 50100
เบอโทร 053 231 721
เว็บไซต์ www.rimping.com
46
ชื่อร้าน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว
ประเภท ห้างร้าน
ที่ตั้ง 21 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง 50200
เบอโทร 053 224 999
เว็บไซต์ www.kadsuankaew.co.th
47
ชื่อร้าน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า
ประเภท ห้างร้าน
ที่ตั้ง เลขที่ 2 ตาบลหายยา อ.เมือง เชียงใหม่ 50100
เบอโทร 053 999 199
เว็บไซต์ www.centralplaza.co.th

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -