หน้าแรก38 ดอย 38 โครงการหลวงโครงการหลวงแม่ปูนหลวง

โครงการหลวงแม่ปูนหลวง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2523 ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านแม่ปูนหลวง คำว่า “แม่ปูนหลวง” มาจากคำว่า “แม่พลูหลวง” คือ ใบพลูที่ผู้เฒ่าผู้แก่ใช้เคี้ยวกับหมาก ซึ่งเดิมบริเวณบ้านแม่ปูนหลวงมีลำห้วยขนาดใหญ่ และมีต้นพลูหลวงขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มแรกศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงตั้งอยู่ที่บ้านแม่ปูนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย แต่เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก มีความยากลำบากในช่วงเวลาฤดูฝนจึงย้ายโครงการมาที่บ้านขุนแจ๋ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2527

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,000-1,500 เมตร ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 26.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,678 ไร่ จำนวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านแม่ปูนหลวง บ้านสามกุลา บ้านห้วยทรายขาว บ้านขุนแจ๋ บ้านสามลี่ บ้านแม่แวนน้อย ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่าลีซอ จีนยูนนาน และมูเซอแดง นับถือศาสนาพุทธและคริสต์ บางส่วนนับถือผี

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 • ชมแปลงสาธิตไม้ผล บริเวณหน่วยย่อยสามลี่ เช่น พีช พลับ องุ่น ฯลฯ และชมแปลงเกษตรของชาวบ้าน เช่น แปลงเซเลอรี่  พาร์สเลย์ ปวยเหล็ง กะหล่ำปลีแดง กะหล่ำปลีม่วง บล็อคโคลี่ ฯลฯ ซึ่งให้ผลผลิตตลอดปี ชมความงดงามของดอกสแตติส  แคสเปียร์ ที่ออกดอกตลอดทั้งปีเช่นกัน
 • กิจกรรมชมและชิมชาในสวนเกษตรกร เช่น ชาหยวนจืออู่หลง และชาเบอร์ 12

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 • ชมวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าลีซอ มูเซอแดง และจีนยูนาน
 • ประเพณีปีใหม่ของชาวเผ่าลีซอและมูเซอ จัดช่วงตรุษจีนของทุกปี มีการละเล่น การแสดง ชาวบ้านทุกคนจะแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าสวยงามมาร่วมงานบริเวณลานในหมู่บ้าน
 •  พิธีกรรมกินข้าวใหม่ของชาวเผ่าลีซอและมูเซอ จัดขึ้นเดือนพฤศจิกายน

การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

 • บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ เป็นจุดชมวิวทะเลหมอก ชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
 • จุดชมวิวบ้านขุนแจ๋ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอำเภอพร้าว และดอยหลวงเชียงดาวได้เป็นบริเวณกว้าง ฤดูหนาวเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม
 • เส้นทางขับรถออฟโร้ดขึ้นไปดอยม่อนล้าน ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดของขุนเขาในละแวกนี้

โครงการหลวงแม่ปูนหลวง (2) โครงการหลวงแม่ปูนหลวง (3) โครงการหลวงแม่ปูนหลวง (4) โครงการหลวงแม่ปูนหลวง (1)

ของฝากของที่ระลึก

 • พืช ผัก และผลไม้เมืองหนาวตามฤดูกาล
 • งานหัตถกรรมชาวเขา เช่น เครื่องเงิน เครื่องจักรสาน ผ้าทอ ฯลฯ
 • ชาแปรรูป เช่น ชาหยวนจืออู่หลง และชาเบอร์ 12

ที่พัก-ร้านอาหาร

ภายในศูนย์ฯ มีบ้านพักรับรอง 1 หลัง รองรับได้หลังละ 15 คน มีสถานที่กางเต็นท์ บริการเช่าเต็นท์ ซึ่งภายในศูนย์ฯ ไม่มีร้านอาหารบริการ แต่สามารถสั่งจองอาหารล่วงหน้าก่อนการเดินทาง หรือสามารถเตรียมอาหารมาทำเองก็ได้ ซึ่งหาซื้อวัตถุดิบได้จากตลาดอำเภอพร้าว

การเดินทาง

ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ 98 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1001 (สายเชียงใหม่-พร้าว) จากพร้าว ใช้เส้นทางพร้าว-เวียงป่าเป้า ระยะทาง 22 กิโลเมตร ถึงบ้านขุนแจ๋ จะมีทางแยกซ้ายมือจนถึงโครงการ ระยะทาง 100 เมตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทร 053-939-259-60


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -