หน้าแรก38 ดอย 38 โครงการหลวงโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น

โครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ก่อตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ในเขตหมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น ครอบคลุมพื้นที่ 141.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 88,339 ไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด เพิ่มรายได้และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ตลอดจนเผยแพร่วิทยาการด้านการเกษตรแผนใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาชุมชนมาโดยตลอด ประชากรในพื้นที่ประกอบด้วยชาวเขาเผ่ามูเซอ อาข่า กะเหรี่ยง และจีนยูนนาน รวม 1,538 ครัวเรือน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

  • ชมแปลงส่งเสริมผลผลิตตามฤดูกาล เช่น มะระหยก มะเขือม่วงก้านเขียว พริกซูปเปอร์ฮอท ชา กะหล่ำดาว ฯลฯ
  • ชมแปลงไม้ผล ได้แก่ พลับ พลัม บ๊วย ฯลฯ

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

  • ชมวิถีชีวิตชาวอาข่า พิธีโล้ชิงช้า ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี มีการแต่งกายชุดประจำเผ่าที่สวยงาม การละเล่น การฟ้อนรำของชาวอาข่า  เช่น รำกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่
  • เทศกาลตรุษจีนและปีใหม่ของชาวจีนยูนนาน

การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

  • จุดชมทัศนียภาพดอยม่อนล้าน และเส้นทางเดินชมธรรมชาติดอยม่อนล้าน เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกช่วงฤดูหนาว
  • น้ำตกห้วยชมพู เป็นน้ำตกชั้นเดียว สูง 80 เมตร มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติ ป่าดิบเขา พรรณไม้ กล้วยไม้ป่า แมลงชนิดต่างๆ
  • น้ำตกป่าคาหลวง

ห้วยน้ำขุ่น4  ห้วยน้ำขุ่น3Huynamkhun-2  Huynamkhun

ของฝากของที่ระลึก

  • ผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล เช่น ดอกไม้ พืช ผัก ผลไม้เมืองหนาว ผลไม้ดองประเภทต่างๆ ฯลฯ
  • ชาสำเร็จรูป อาทิ ชาเขียว ชาอู่หลง
  • งานหัตถกรรมชาวเขา เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ งานเย็บปักทักร้อยของชาวเขาเผ่าอาข่า ฯลฯ

ที่พัก-ร้านอาหาร

ภายในศูนย์ฯไม่มีบ้านพักให้บริการในกรณีนำเต็นท์มาเองไม่คิดค่าบริการ ส่วนร้านอาหารไม่มีบริการ สามารถนำอาหารไปทำเองได้ หรือใช้บริการร้านอาหารในหมู่บ้านของชาวอาข่า

การเดินทาง

จากเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 118 (เชียงใหม่-เชียงราย) ผ่านอำเภอเวียงป่าเป้า ถึงบริเวณหลัก กม. ที่ 110 บ้านแม่ต๋ำ เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 25 กิโลเมตร  สภาพเส้นทางเป็นถนนลูกลังค่อนข้างลำบาก ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนควรใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น บ้านห้วยแม่สรวย หมู่16 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 โทร 089-854-4176, 053-163-344

แหล่งข้อมูล www.thairoyalprojecttour.com


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -