สินค้าOTOP tchoทีโชลูกพลับ

รหัสขนส่ง : 502040
รหัสผู้ประกอบการ : 500900011
ชื่อผลิตภัณฑ์ : t cho ทีโช ลูกพลับ
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีไวน์
กำลังการผลิต/เดือน : 800
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 390.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 296/2 ม.5 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 088 – 409696943


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า