หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 5 ดาวสินค้าOTOP ไส้อั่วสมุนไพร(ผสมบุก)

สินค้าOTOP ไส้อั่วสมุนไพร(ผสมบุก)

รหัสขนส่ง : 501095
รหัสผู้ประกอบการ : 502400035
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไส้อั่วสมุนไพร(ผสมบุก)
ระดับดาว : 5
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารตำบลสันติสุข
กำลังการผลิต/เดือน : 450 กก
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 340.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 26/2 ม.9 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3222448


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -