สินค้าOTOP ไวน์สตรอเบอรี่

รหัสขนส่ง : 502025
รหัสผู้ประกอบการ : 500800028
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไวน์สตรอเบอรี่
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : สหกรณ์การเกษตรสะเมิงจำกัด
กำลังการผลิต/เดือน : 20 ลัง
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 209.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 78 ม.4 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-487043


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า