สินค้าOTOP ไวท์คลีนซิ่งเจล

รหัสขนส่ง : 505025
รหัสผู้ประกอบการ : 500600007
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไวท์คลีนซิ่งเจล
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : สมุนไพรบัวแก้ว
กำลังการผลิต/เดือน : 500
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 250.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : พม่า ลาว
ที่อยู่ : 100/4 ม.2 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 086-7284995


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า