หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP ไม้แกัสลักตกแต่งผนัง

สินค้าOTOP ไม้แกัสลักตกแต่งผนัง

รหัสขนส่ง : 504039
รหัสผู้ประกอบการ : 501300166
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไม้แกัสลักตกแต่งผนัง
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : ภูมินทร์แกะสลักล้านนา
กำลังการผลิต/เดือน : 20
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 4,000.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 22/1 ม.6 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7567618


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -