หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP ไม้แกะสลัก

สินค้าOTOP ไม้แกะสลัก

รหัสขนส่ง : 504038
รหัสผู้ประกอบการ : 501300169
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไม้แกะสลัก
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : นาง ณีรนุช เมืองชมภู
กำลังการผลิต/เดือน : 20
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 17 ม.6 ซอย6 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9139903


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -