สินค้าOTOP ไม้แกะสลักรูปมังกร

รหัสขนส่ง : 504235
รหัสผู้ประกอบการ : 501200019
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไม้แกะสลักรูปมังกร
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : นางประเทือง รัตนกูล
กำลังการผลิต/เดือน : 1 ชิ้น/เดือน
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 3,000.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 58/2 ม.3 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0873018082


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า