หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP ไม้เขียนลาย

สินค้าOTOP ไม้เขียนลาย

รหัสขนส่ง : 504105
รหัสผู้ประกอบการ : 501400038
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไม้เขียนลาย
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : นายอรรจฐาณิศร์ จมูศรี
กำลังการผลิต/เดือน : 3
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 3,900.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 28 ม.3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 084-0436620


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -