หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP ใส้กรอกห่อหมก

สินค้าOTOP ใส้กรอกห่อหมก

รหัสขนส่ง : 501030
รหัสผู้ประกอบการ : 501300154
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ใส้กรอกห่อหมก
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : หจก.วิงคาสซึลฟู้ด แมนูแฟกเซอร์เรอรฺ์
กำลังการผลิต/เดือน : 15000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 6.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : Hong Kong
ที่อยู่ : 4/1 ม.8 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053446608


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -