สินค้าOTOP โคมไฟเส้นด้ายทรงตู้ไม้

รหัสขนส่ง : 504157
รหัสผู้ประกอบการ : 500500054
ชื่อผลิตภัณฑ์ : โคมไฟเส้นด้ายทรงตู้ไม้
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : นายเทิดศักดิ์ พุทธิแจ่ม
กำลังการผลิต/เดือน : 30
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 400.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : จีน ฝรั่งเศส
ที่อยู่ : 139 ม.10 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5301993


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า