สินค้าOTOP โคมไฟเส้นด้ายฐานไม้แกะสลัก

รหัสขนส่ง : 504013
รหัสผู้ประกอบการ : 501300026
ชื่อผลิตภัณฑ์ : โคมไฟเส้นด้าย ฐานไม้แกะสลัก
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : นางสาวเพียงคำ หวันแสง / ร้านเนทบ่อสร้าง
กำลังการผลิต/เดือน : 30
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 2,900.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : ออสเตรเลีย เยอรมันนี
ที่อยู่ : 95 ม.3 ถนนบ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7841576


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า