หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP โคมไฟหอธรรมไทยลื้อ

สินค้าOTOP โคมไฟหอธรรมไทยลื้อ

รหัสขนส่ง : 504240
รหัสผู้ประกอบการ : 500600067
ชื่อผลิตภัณฑ์ : โคมไฟหอธรรมไทยลื้อ
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : I Lamps
กำลังการผลิต/เดือน : 100ชิ้น
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 6,000.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : จีน
ที่อยู่ : 128 ม.4 ถนนเชียงใหม่ – ฝาง ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-047895


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -