สินค้าOTOP โคมไฟผ้าและของตกแต่ง(โคมแขวนดอกรัก)

รหัสขนส่ง : 504136
รหัสผู้ประกอบการ : 501900074
ชื่อผลิตภัณฑ์ : โคมไฟผ้าและของตกแต่ง(โคมแขวนดอกรัก)
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : นายสุรเดช คำปัน
กำลังการผลิต/เดือน : 100-300
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 1,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 151 ม.1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1962996


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า