หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP โคมไฟดอกดาวดึงส์

สินค้าOTOP โคมไฟดอกดาวดึงส์

รหัสขนส่ง : 504113
รหัสผู้ประกอบการ : 501900021
ชื่อผลิตภัณฑ์ : โคมไฟดอกดาวดึงส์
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : ร้านกนกพันธ์
กำลังการผลิต/เดือน : 500
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 450.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : ออสเตรเลีย เยอรมัน
ที่อยู่ : 35 ม.6 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-424131


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -