หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP โคมไฟกิ่งไผ่

สินค้าOTOP โคมไฟกิ่งไผ่

รหัสขนส่ง : 504173
รหัสผู้ประกอบการ : 500500055
ชื่อผลิตภัณฑ์ : โคมไฟกิ่งไผ่
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : นายณรงค์ จามคำ
กำลังการผลิต/เดือน : 10
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 5,900.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 58 ม.3 ต.ป่าลาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0869107713


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -