สินค้าOTOP โคมแขวน

รหัสขนส่ง : 504192
รหัสผู้ประกอบการ : 501400130
ชื่อผลิตภัณฑ์ : โคมแขวน
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : นายฐปนพัฒน์ ทิพย์ปัญญา
กำลังการผลิต/เดือน : 1500
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 89.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : สหรัฐ
ที่อยู่ : 106 ม.3 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0413704


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -