สินค้าOTOP แผ่นภาพดุลโลหะ

รหัสขนส่ง : 504049
รหัสผู้ประกอบการ : 500100050
ชื่อผลิตภัณฑ์ : แผ่นภาพดุลโลหะ
ระดับดาว : 5
ชื่อผู้ประกอบการ : นายดิเรก สร้อยสีดา
กำลังการผลิต/เดือน : 20
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 1,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 12 ซอย5 ถนนวัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9145136


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า