สินค้าOTOP แจกันใส่ดอกไม้รูปตัวCC

รหัสขนส่ง : 504029
รหัสผู้ประกอบการ : 501300102
ชื่อผลิตภัณฑ์ : แจกันใส่ดอกไม้รูปตัว CC
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : RT MANGO-WOOD
กำลังการผลิต/เดือน : 500-1000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 550.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : ประเทศแถบยุโรป อเมริกา
ที่อยู่ : 54/3 ม.4 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7830782 053-881413


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า